Vragen over stijging aantal geiten in Fryslân

Het aantal koeien en geiten in Fryslân is het afgelopen jaar gestegen. Het aantal koeien steeg licht met 0,4%, maar met name het aantal geiten steeg aanzienlijk met 9,6% tot 27.000. De toename van met name het aantal geiten baart de Statenfracties van PvdA, PvdD, SP, GrienLinks en FNP zorgen. Deze vorm van intensieve veehouderij gaat gepaard met mogelijke gezondheidsrisco’s. De Statenfracties willen van Gedeputeerde Staten weten of deze stijging aanleiding geeft om opnieuw een geitenstop in te voeren. Ze stellen vragen .

Lees hier het antwoord van het college

Overloop geitenhouderijen
De partijen vrezen dat er sprake is van een overloop van geitenhouderijen uit de provincies waar wel een geitenstop van kracht is. “De stijging in Fryslân is ook binnen gemeenten een punt van zorg. We zien dat er nu gemeenten in Fryslân zijn met een lokale stop op geitenhouderijen, waardoor er mogelijk een schevere druk komt op locaties waar groei nog wel mogelijk is. Wij vinden daarom dat de provincie beter één lijn kan trekken en een tijdelijke geitenstop in moet voeren”, aldus de woordvoerders van de partijen. Daarnaast staat in het bestuursakkoord van de provincie Fryslân als doel opgenomen dat we streven naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw. Landbouw die grondgebonden en circulair is. De woordvoerders van de partijen willen weten of een uitbreiding van het aantal geitenhouderijen wel past binnen dit doel.