Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân september 2021

Dat het een ‘kanteltijd’ is, is duidelijk merkbaar. Er is op allerlei terreinen beweging. Soms wel met resultaat, soms ook (nog) niet. Op de foto raads- en Statenleden actievoerend op 11 september in Ternaard tegen de gaswinning onder de Waddenzee.

We doen ons best, maar kunnen hulp (op allerlei vlakken) goed gebruiken. Lijkt het je leuk om bij te dragen aan de kanteling:
Doe mee!

SAVE THE DATE: Op zaterdag 30 oktober hebben we een provinciale ledenvergadering. Laura Bromet (TK lid) is aanwezig!

Deze maand schreef Jochem de column: ‘De Grünen geven het voorbeeld’.

In deze nieuwsbrief over de maand september:

In deze nieuwsbrief:

  • Actie tegen gaswinning onder de Waddenzee
  • Landbouwagenda spaart kool en geit
  • Fracties willen onderzoek naar redzaamheid maatschappelijke organisaties (zoals COC, Zorgbelang, Tumba)
  • Zorg voor extra plekken voor vluchtelingen
  • GL kritisch op college over lekken Centrale As
  • Zorgvuldige afweging bij plaatsen windmolens
  • Vragen over toename aantal geiten in Fryslân
  • Vragen over verzakkende huizen in veenweidegebied

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

De Grünen geven het voorbeeld

Column van Jochem Knol

Bij onze oosterburen behaalden de Grünen ongeveer 15 % van de stemmen. Daar zijn we als GroenLinks jaloers op en we vroegen ons binnen de Statenfractie ook wel af hoe het komt dat de Duitsers zoveel groener en socialer stemmen. Daarbij komen natuurlijk allerlei ideeën naar boven.

Meer lezen?

Actie tegen gaswinning onder de Waddenzee

Er werden twee moties van GrienLinks aangenomen bij de behandeling van de Landbouwagenda. Een over duidelijkheid bij de gebiedsgerichte aanpak en een die vraagt om meer aandacht voor de consumentmeer aandacht voor de consument. Toch stemde de fractie tégen de landbouwagenda. “Het is gewoon niet duidelijk en niet genoeg”, zegt Jochem Knol. “Het doel, natuurinclusieve grondgebonden landbouw staat er in, maar de keuzes die zo nodig zijn om de transitie daarnaartoe tot stand te brengen ontbreken.

Lees meer?

Fracties willen onderzoek naar redzaamheid maatschappelijke organisaties

De Statenfracties GrienLinks, D66, SP, PvdD en 50PLUS willen weten wat het effect is van het stoppen van structurele provinciale subsidies aan maatschappelijke organisaties. Ze zijn bezorgd dat sommige organisaties dreigen te verdwijnen of minder taken kunnen uitvoeren. Ze stellen vragen aan het Friese college.

Meer lezen?

Zorg voor extra plekken voor asielzoekers en statushouders

De capaciteit die het COA heeft om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen, staat mede door de situatie in Afghanistan onder grote druk. Het demissionaire kabinet heeft de Commissaris van de Koning (CvdK) en het college van Gedeputeerde Staten (GS) daarom een brief gestuurd. In de brief wordt dringend verzocht om snel door te geven of er in Fryslân extra plek is om asielzoekers en vergunninghouders op te kunnen vangen. De Friese Statenfracties van de PvdA, GrienLinks en ChristenUnie willen dat er snel gehoor wordt gegeven aan de oproep van het kabinet. Daarom hebben zij schriftelijke vragen gesteld.

Lees hier meer

GL kritisch op lekkage zware metalen Centrale As

De Statenfractie GrienLinks is kritisch over de brief die het provinciale college heeft gestuurd over de problemen met de Centrale As. Bij de aanleg van de Centrale As zijn staalslakken gebruikt voor de constructie. Deze zijn door contact met water gaan zwellen, waardoor er op sommige plekken scheuren in het asfalt zijn ontstaan. Daardoor is water weggelekt waarin zware metalen opgelost zijn, die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit de staalslakken. De lekkage heeft gevolgen voor naastgelegen bermen, de waterhuishouding en de constructie van de weg. De fractie stelt hierover vragen aan het college.

Meer lezen?

Zorgvuldige afweging bij plaatsen windmolens

“Voorzitter, niet alleen juridisch is Nij Hiddum Houw een zeer complex dossier. “Damned if you do, damned if you don’t.” Betrouwbaar bestuur zet niet zomaar een Provinciaal InpassingsPlan op pauze. Echter, de ontwikkeling van Nij Hiddum Houw tot nu toe plaatst het verzoek van Hou Friesland Mooi in een context die wij serieus nemen. Wij zien in een betrouwbaar bestuur ook een overheid die een zorgvuldige afweging van belangen van haar burgers op 1 zet. Voorzitter, we zijn voor windenergie en vinden zorgvuldige besluitvorming en afweging van de belangen van de burger des te belangrijker, om draagvlak niet te ondermijnen. We stemmen daarom tegen het voorstel.” Deze stemverklaring legde Charda Kuipers af in de Statenvergadering op 22 september 2021 bij het stemmen over het verzoek van Hou Friesland Mooi om het Provinciaal InpassingsPlan voor Nij Hiddum Houw in te trekken.

Meer lezen?

Vragen over verzakkende huizen in veenweidegebied

Acht partijen (GL, PvdD, SP, D66, FNP, PvdA, 50plus, ChristenUnie) uit de Provinciale Staten stellen samen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken rond de verzakkende huizen in het veengebied bij Wolvega. De fundering van deze huizen is zodanig aangetast dat er direct actie nodig is. De partijen willen weten of er goed onderzoek is gedaan naar de hoogwatercircuits die de huizen hadden moeten beschermen tegen de lage waterpeilen in de gebieden ernaast. Ze willen weten wat Gedeputeerde Staten en het Wetterskip gaan doen.

Meer lezen?

Vragen over toename aantal geiten in Fryslân

Het aantal koeien en geiten in Fryslân is het afgelopen jaar gestegen. Het aantal koeien steeg licht met 0,4%, maar met name het aantal geiten steeg aanzienlijk met 9,6% tot 27.000. De toename van met name het aantal geiten baart de Statenfracties van PvdA, PvdD, SP, GrienLinks en FNP zorgen. Deze vorm van intensieve veehouderij gaat gepaard met mogelijke gezondheidsrisco’s. De Statenfracties willen van Gedeputeerde Staten weten of deze stijging aanleiding geeft om opnieuw een geitenstop in te voeren. Ze stellen vragen.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl