KNMI rapport zeespiegelstijging – gevolgen gas- en zoutwinning Waddenzee

Charda Kuipers (GL) en Hetty Janssen (PvdA) vroegen op 27 oktober tijdens de Statenvergadering of het college van Fryslân bereid is om bij de minister er op aan te dringen dat hij het nieuwe KNMI rapport over de snelle zeespiegelstijging gebruikt bij zijn beoordeling van de vergunning van de gas- en zoutwinning.
Foto: de Waddenzee bij het Pinkegat

Friso Douwstra (nieuw geïnstalleerde gedeputeerde): “Los van de door u genoemde rapporten, heeft de Waddenzee altijd onze aandacht en zorgen. En ja, door die rapporten wordt dat alleen maar onderstreept. Dus onze antwoorden zijn ja en ja op uw vragen. Ja, we delen de zorgen over de snelle zeespiegelstijging en de gevolgen voor de Waddenzee. En ja, we zijn zeker bereid om hier ook met de woordvoerder in Den Haag te gaan praten. Als daar een brief bij komt kijken, laten we u dat weten.”

Zie hier de brief (dd 02-12-2021) aan de minister

De beide Statenleden: “Daar zijn we blij mee. Gas- en zoutwinning zorgen voor bodemdaling in de Waddenzee. Dit nieuwste rapport van het KNMI meldt dat de zeespiegelstijging nog sneller gaat dan verwacht. Dit bevestigt dat er geen ruimte meer is voor gas- en zoutwinning. We moeten dus stoppen met activiteiten die directe negatieve invloed hebben op de natuur van de Waddenzee, op korte én langere termijn. We willen dat het nieuwe KNMI rapport wordt meegenomen in het nog vast te stellen scenario voor de zeespiegelstijging voor de gas- en zoutwinning onder de Waddenzee. Dan kan de vergunning voor de gaswinning onder de Waddenzee niet afgegeven worden én zal ook de vergunning voor de zoutwinning onder druk komen te staan.”

Natuurvergunning gaswinning kan niet afgegeven worden
De minister stelde eerder al het besluit over de vergunningverlening voor de gaswinning onder de Waddenzee uit naar maart. Dan bespreken de Tweede Kamer en de minister ook het advies van de Waddenacademie over de natuurvergunning. De Waddenacademie stelt dat de natuurvergunning niet verleend kan worden vanwege de onzekerheid die er is rond o.a. de zeespiegelstijging en de effecten daarvan op de natuur in de Waddenzee. In augustus kwam het IPCC rapport uit over de versnelde klimaatverandering.

Waddenzee kan verdrinken
En nu deze week kwam het rapport uit van het KNMI over de gevolgen van de versnelde zeespiegelstijging voor Nederland. Daarin staat de conclusie dat de Waddenzee kan verdrinken.

Geluid in den Haag
Zowel GS als PS zijn het er over eens dat er geen ruimte is voor nieuwe aardgaswinningen en nog meer zoutwinning onder de Waddenzee. Dit standpunt wordt nu bekrachtigd door de uitgekomen rapporten. De fracties vinden het van belang het standpunt van Fryslân ook opnieuw in Den Haag te laten horen in aanloop naar de discussie over de vergunningen voor de gaswinning.