Aandacht voor mogelijk onethisch gebruik van data

Tijdens de behandeling van het punt ‘lidmaatschap coöperatie Data Fryslân’ op 27 oktober 2021 vroeg GrienLinks-fractievoorzitter Charda Kuipers om aandacht voor persoonsbescherming en mogelijk onethisch gebruik van data. ‘Data Fryslân’ verzamelt en analyseert data om te gebruiken als onderlegger voor beleid door diverse gemeenten, de provincie en enkele maatschappelijke organisaties.

Charda Kuipers:”Graag zou ik iets willen zeggen over de risico’s van het bundelen van data in verband met persoonsgegevensbescherming en mogelijk onethisch gebruik. Want als we data invoeren in algoritmen en kunstmatige intelligentie toepassingen, zonder zorgvuldig na te denken over de interpretatie van die gegevens, dan wordt het nóg moeilijker om de maatschappelijke problemen binnen onze samenleving aan te pakken. Want data en algoritmen zijn nu eenmaal niet objectief.
Daarnaast blijkt gegevensbescherming in de praktijk moeilijk te bewaken. Ondanks alle haken en ogen, zien wij ook voordelen in samenwerken, en hebben wij geen bedenkingen bij de voorgestelde coöperatievorm.
Voorzitter, concreet vraagt GrienLinks om een toezegging. Zal het college er op toezien dat de provincie alert en schérp waakt over persoonsgegevensbescherming en eventueel of onbedoeld onethisch gebruik van data? In het licht van vele misstanden ( bij het Rijk zie toeslagenschandaal, maar óók bij gemeenten komt het voor bij bijvoorbeeld – deels- geautomatiseerde besluiten), vonden wij dit nodig om dit toch te onderstrepen.”

De gedeputeerde (Avine Fokkens) zegde dit toe.