GrienLinks: vragen bij (stikstof)vergunningen voor uitbreiden van boeren bij natuurgebieden

Jochem Knol (GrienLinks) stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de afgegeven vergunningen aan boeren voor uitbreiding dicht bij natuurgebieden. “Dit geeft de boeren schijnzekerheid en de kans op het toenemen van de stikstofdepositie in de natuurgebieden is groot. En de bedoeling is minder stikstof in de natuur, niet méér.

Waarom is stikstof een probleem?

Volgens een artikel in het NRC mochten 350 boeren opgeteld in de provincies Friesland, Gelderland en Limburg uitbreiden. Wij willen weten hoeveel dit er in Fryslân precies zijn en hoe de provincie dit beargumenteert.”

Lees hier de antwoorden van het college

Schijnzekerheid
Verder stelt de GrienLinkser: “Effectiviteit van maatregelen (zoals ammoniakwassers en emissiearme stalvloeren) wordt door de leveranciers bepaald. Dat lijkt op een slager die zijn eigen vlees keurt. Uit onderzoek van Wageningen en het CBS blijkt dat de effectiviteit in de praktijk (veel) minder is. Als men de veestapel uitbreidt en daarvoor een natuurvergunning krijgt omdat er luchtwassers e.d. ingebouwd worden en die luchtwassers werken niet zoals in de rekenmodellen wordt ingevoerd, kan er dus in de praktijk méér stikstof uitgestoten worden. Hiermee is niemand geholpen. De natuur niet, maar de boeren ook niet. We lossen dit probleem met de stikstof, de natuur en de boeren niet op door de kop in het zand te steken en het probleem te ontkennen. We moeten allemaal erkennen dát er een probleem is met de stikstof en de natuur en de juiste oplossingen zoeken.”