Column van Elsa: Thialf, het trotse hart of het gezond verstand?

Column van Elsa van der Hoek

Op 10 november 2021 wordt voorafgaande aan de begroting in de Provinciale Staten, de 542.000 euro jaarlijkse exploitatiesteun voor Thialf besproken. Het gaat om serieus veel geld, in een zeer zorgwekkend dossier.

Als GrienLinks zijn we echt niet anti-Thialf of voor een faillissement van Thialf. We staan wel zeer kritisch tegenover het vele geld dat er door de Provincie Fryslân in Thialf is geïnvesteerd in de afgelopen tien jaar (€ 58.295.000 exclusief de ambtelijke kosten).

Alle onderzoeken, rapporten en evaluaties wijzen uit dat Thialf zonder steun nooit kan blijven bestaan. Het is zogezegd geen rendabele investering geweest. Maar goed, we hebben natuurlijk wel een internationaal befaamde ijstempel, met geweldig snel ijs, waar menig baanrecord op wordt gehaald. Het is de thuishaven van onze schaatsploeg en Thialf is een begrip en de trots van onze provincie.
Ondanks dat Provinciale Staten van Fryslân in 2009 had besloten dat topsport en het faciliteren van topsportaccommodaties geen provinciale taak was, zijn ze daarvan teruggekomen toen het bestaan van Thialf als wedstrijdlocatie in het geding kwam. Er is alles aan gedaan om Thialf te behouden, kosten nog moeite zijn gespaard, de ijstempel moest voor Heerenveen en Fryslân behouden blijven.

Er zijn ons nu een aantal scenario’s voorgehouden. Het beste scenario houdt in dat het Rijk een jaarlijkse bijdrage gaat leveren zodat investeringen en onderhoud gewaarborgd is, dat het allemaal goed komt met de zonnepanelen, dat gemeente en provincie aan hun verplichtingen kunnen voldoen en een extra structurele bijdrage willen doen aan de exploitatie, dat de KNSB en NOC*NSF hun toezegging nakomt dat (inter)nationale wedstrijden en trainingen in Thialf blijven en dat Europa de provinciale noodsteun van 2 miljoen euro die we vorig jaar hebben gegeven, goedkeurt. Thialf kan dan blijven bestaan als topsport locaties voor grote internationale wedstrijden en als trainingslocatie.

Het slechtste scenario is als alles wat hier boven beschreven staat, niet doorgaat en Thialf de deuren moet sluiten. Aangezien deze punten allen nu nog onduidelijk zijn, er geen toezegging van het rijk is, geen goedkeuring vanuit Europa, de KNSB en NOC*NSF maar voor 2 jaar steun commitment mondeling hebben toegezegd, is dit slechtste scenario nog altijd heel wel mogelijk.

Toch worden we nu gevraagd op 10 november al een keuze te maken over een vaste bijdrage aan de exploitatie van Thialf vanuit de provincie! Een bedrag van € 542.000. Daarnaast zal er van de provincie een extra eenmalige bijdrage van €400.000 voor aanpassingen rond de zonnepanelen worden verwacht. De gemeente zal jaarlijks €270.000 moeten bijdragen aan de exploitatiekosten, naast de kosten voor de noodzakelijke werkzaamheden aan de ijshockeyhal.

We staan dus voor een lastige keuze. Wat is wijsheid? Kiezen met het hart of met het hoofd? Wat zegt u?

6 antwoorden op “Column van Elsa: Thialf, het trotse hart of het gezond verstand?”

 1. Thialf is niet alleen (top)sportlocatie maar – gelukkig – zijn er ook nog publieksuren. Vergeet dat niet.
  Thialf is een (inter)nationale sportlocatie, vergelijkbaar met Papendal, alleen andere sporten. De nationale overheid moet daar ook aan bijdragen. Het is nu zaak om de druk op die nationale overheid op te voeren. Als provincie nu al akkoord gaan met een structurele (neem ik aan) bijdrage van ruim een half miljoen per jaar haalt de druk van de rijksketel. Bepaal de provinciale structurele bijdrage van de provincie pas als duidelijk is wat de anderen (rijk, noc/nsf) bijdragen.
  Behoud van Thialf voor de breedte (sport en/of bewegen) is ook een provinciale taak.
  Kortom: laat Thialf niet zakken, maar ga er strategisch mee om.

 2. Ik ben niet zo op de hoogte van bestaande “ijspaleizen” in dit land.
  Maar ik denk dat Thialf er uit springt que accommodatie en het behalen qua records.
  De gedeputeerde vertelde dat er van de kant van het Rijk nog 20 miljoen “in de lucht hangt”.
  Die moeten dan nu maar eens op tafel komen en naar Thialf gaan.
  Elsa ik hoop dat jullie daar ook aan vast willen houden.

 3. Als Thialf werkelijk in het hart van zo veel Friezen zit dan zou een meer collectief gefinancierde oplossing ook soelaas moeten bieden. Het genoemde bedrag betekent ongeveer € 0,85 per inwoner in onze provincie. Als 20% van de inwoners bereid is om vrijwillig € 5,- per jaar te geven dan heb je dat ook. En dat kan Thialf toch zelf organiseren?
  Structureel betekent ook dat het telkens een beetje meer wordt. € 542.000,- structureel is over 10 jaar (met 2% verhoging per jaar) al snel meer dan € 650.000. Of is er de garantie dat als de zonnepanelen aan mogen (wat natuurlijk wel allang geregeld had moeten zijn) het bedrag dan teruggaat naar € 0,-?
  Ik vind ook dat je het af zou moeten zetten tegen andere sectoren. Sport bijvoorbeeld (hoeveel provinciaal geld gaat naar Aris, Cambuur, SC Heerenveen, VC Sneek?) of Cultuur (hoeveel geld gaat er daar structureel naar toe?).

  Het blijft een lastige keuze. Ik schat in dat alle schaatsers en schaatsliefhebbers wel weten wat er zou moeten gebeuren, maar hoeveel zijn dat er echt in Fryslân? Met het hart en historisch besef zeg ik ook: doen. Maar schaatsen is natuurlijk toch ook een private aangelegenheid, en minder een publieke.

 4. Als je topsport voor schaatsen wil behouden dan moet Thialf blijven bestaan. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen moeten zich hard maken voor een structurele bijdrage van het Rijk om de internationale rol in de schaatswereld te kunnen behouden.

  Thialf is als Wimbledon in de UK

 5. Thialf te Heerenveen moet koste wat kost in stand worden gehouden voor Friesland en Nederland. Geen overlappingen te Friesland.

 6. Kies met het hart voor de rijke schaatstraditie van Friesland.
  En doe er alles aan om de baan/hal zo klimaatneutraal mogelijk te maken.

Reacties zijn gesloten.