Provinciale ledenvergadering met Laura Bromet

Op 30 oktober 2021 kwamen we voor het eerst weer ‘in het echt’ bij elkaar voor de provinciale ledenvergadering. Laura Bromet (GroenLinks Tweede Kamerlid) was op visite bij ons en ging in gesprek met de GroenLinks leden.

“Ik ga me vooral inzetten voor landbouw/natuur en wonen. Want dát zijn de twee grote problemen in deze tijd. Voedsel is namelijk groen én links.” Ze kondigt aan met Lisa Westerveld samen de provincies langs te gaan over voedsel: Lunch met Laura en Lisa. Dat werd enthousiast ontvangen in de zaal. En, zegt ze, het exportmodel in de landbouw is niet langer houdbaar. “Ook wat wonen betreft valt er nog een hoop te doen. We willen van de kostendelersnorm af, de verhuurdersheffing moet weg en we willen natuurinclusief bouwen in de stad. Dat betekent dat de stad vergroent, níet dat er in het groen gebouwd gaat worden.”

Het was voor het eerst weer een ‘live’ vergadering en we sloten af met eten en praten. Dat doen we graag…