Thialf – eerst duidelijkheid over financiële situatie en dan debat

Op 10 november 2021 werd opnieuw in de Staten gedebatteerd over een bijdrage aan Thialf. Elsa van der Hoek: “We willen een gezond Thialf, daarom willen we eerst alle feiten op tafel, garanties hebben van het Rijk, schriftelijke afspraken met NOC* NSF en de KNSB over hun bijdragen, duidelijkheid over de toestemming van de Europese commissie over de 2 miljoen euro reddingsteun, maar ook willen we een herstelplan voor een toekomstbestendig Thialf. Daarná kunnen we het debat voeren over een eventuele exploitatiebijdrage van de provincie. Zodat we niet volgend jaar dezelfde discussie weer voeren. Laten we alsjeblieft niet weer dezelfde fouten maken als in het verleden, en kiezen met verstand”.

“Een kleine anderhalf jaar geleden stonden we hier in deze Statenzaal en hadden een pittig debat over het verlenen van een overbruggingskrediet van 3 miljoen aan Thialf, waarvan 1 miljoen door de gemeente Heerenveen verstrekt. Een overbruggingskrediet, dat Thialf 2 jaar de tijd gaf te werken aan een herstelplan. En nu staan we hier alweer. Het overbruggingskrediet is nog niet uitgeput en er wordt ons alweer om extra geld gevraagd, maar nu zelfs om een structurele exploitatiebijdrage van 542.000 euro. Dit begint steeds meer op een bodemloze put te lijken of schaatsen op bomijs.”

Lees hier de hele bijdrage van Elsa

Amendement GrienLinks: debat Thialf pas ná duidelijkheid financiële situatie
Elsa van der Hoek zei voorafgaand aan dit debat: “Een paar bijzondere conclusies wil ik noemen uit het onderzoeksrapport van de NRK over de besluitvorming rond het verbouwen van Thialf voor 50 miljoen euro en het kopen van aandelen voor 4 miljoen euro in 2013:
*de grote cultuurhistorische waarde van Thialf gaf de doorslag in de besluitvorming
*onvolkomenheden en risico’s werden niet volledig en open met de Staten gedeeld.
*de waan van de dag, partij- en coalitiebelangen, angst voor politieke gevolgen, slechte pers en emoties stonden een constructief en inhoudelijk debat in de weg. Voorzitter, ik hoop dat we dit vandaag anders doen!”

Ze diende daarom namens GrienLinks en 50plus een amendement in voor ‘Debat over Thialf na duidelijkheid financiële situatie. Ook meldde ze dat de fractie zeer kritisch staat tegenover het vele geld dat er door de Provincie Fryslân in Thialf is geïnvesteerd de afgelopen tien jaar (€ 58.295.000 exclusief de ambtelijke kosten). “Dat is 100 euro per inwoner, voorzitter! Geld dat niet kan worden besteed aan andere grote maatschappelijke opgaven.”

Debat
Verschillende andere partijen (CU, SP, PVV, PvdD, Forum, Goudzwaard, 50plus, van Swol) waren naast GL kritisch over deze gang van zaken. Topsport is geen taak voor de provincie, betoogden diverse partijen (SP, van Swol). Tijdens het debat vroegen vooral Wiebo de Vries (CU) en Elsa van der Hoek (GL) door op de financiële situatie. Friso Douwstra (gedeputeerde) antwoordde op hun vragen met: ‘Nee, er staat nog niks op papier rond de toezeggingen van het NOC*NSF”. Hij ontkende dat er ook dit keer ‘gegoochel met cijfers’ (gezegd door Theun Wiersma van 50plus) aan de hand was. “Nee, zo is het niet, de laatste maanden liggen alle cijfers op tafel”, aldus de gedeputeerde. “We hebben niet te rooskleurig alle feiten op een rij gezet”. Hij bepleitte dat we een sterke lobby richting Rijk hebben als we als provincie de exploitatiebijdrage nu alvast toezeggen. Elsa van der Hoek: “We zouden juist in Den Haag sterker staan als we er zelf nog geen geld in steken, maar zeggen dat dat afhankelijk is van een bijdrage van het Rijk.”

Over het voorstel (CU) om onderzoek te doen naar verkoop van de aandelen in Thialf van de provincie werd verschillend gedacht. “Niet het goede tijdstip,” oordeelden VVD en CDA. Ondanks voorstemmen van o.a. ook GrienLinks werd dit voorstel niet aangenomen.

Aan het eind van het debat deed Wiebo de Vries een poging tot een compromis: een eenmalige bijdrage van 542.000 euro in 2022. Daarop meldde de gedeputeerde dat dat geen optie was voor hem. De bijdrage moest ook voor 2023 en 2024 in de begroting. De GrienLinks-fractie vond dit voorstel van de CU geen goed idee, omdat het de discussie niet zou verhelderen. Elsa van der Hoek: “En er ligt trouwens van de reddingsteun nog 1 miljoen op de plank, die kan ook nog ingezet worden. Een extra eenmalige bijdrage is daarom volgens ons op dit moment niet nodig.”

Duidelijkheid Rijk
Op 2 december wordt in de Tweede Kamer gestemd over de bijdrage van het Rijk aan Thialf. Dat zou dan via een motie moeten gebeuren. Afwachten is nog of en hoeveel geld er voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in zo’n motie wordt uitgetrokken door de Tweede Kamer. De hoop is dat dat minimaal 1 miljoen euro per jaar, 10 jaar lang zal zijn.

Goedkeuring reddingsteun door Europa
De Europese commissie wil eerst meer weten over de toekomst van Thialf, en daarna pas haar goedkeuring geven voor het omzetten van de 2 miljoen euro reddingsteun (lening) naar een subsidie (gift). Ook doet ze dat pas als Thialf is omgezet in een DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang). Elsa: “We vragen ons af wat dat precies inhoudt, het worden van een DAEB. En een herstructureringsplan van Thialf is ons ook nog niet bekend, dus dit is nog onzeker.”

Uitslag stemming
Het amendement van GrienLinks en 50plus over ‘eerst duidelijkheid, dan pas debat’ werd niet aangenomen met 18 stemmen voor van GL SP PvdD 50plus CU PVV Forum Van Swol Goudzwaard en 24 tegen van coalitiepartijen CDA PvdA FNP VVD en oppositiepartij D66.
De motie van de ChristenUnie (e.a.) ‘Onderzoek naar verkoop aandelen provincie’ haalde het ook niet: 18 stemmen voor en 24 tegen (van de coalitiepartijen CDA PvdA FNP VVD D66).
De motie van de Christenunie (e.a.) over het voorwaardelijk opnemen van een bijdrage voor Thialf in de begroting werd niet aangenomen met de stemverhouding 15 voor 27 tegen. Deze verhouding is anders, omdat GrienLinks tegen stemde.

De exploitatiebijdrage van 542.000 euro jaarlijks voor Thialf stond opgenomen in de begroting. Daarom stemden GL, SP, CU, Forum, PVV, van Swol, Goudzwaard (16 stemmen) tegen en CDA, PvdA, FNP, VVD en D66 (27 stemmen) voor de begroting. Andere partijen (PvdD, 50plus) legden een stemverklaring af (dat ze geacht wilde worden tegen de bijdrage aan Thialf te hebben gestemd, maar voor de rest van de begroting).