Laat de Friese vlag én de regenboogvlag vrij wapperen

“Voorzitter ik respecteer ieders gevoelens, daarom ben ik dit onderwerp serieus in gestapt. Ik begrijp dat een vlag veel gevoel bij mensen kan oproepen. Trots, verbondenheid, identiteit, herkenbaarheid en soms zelfs een beetje troost. Ik heb dan ook begrip voor de gevoelens van de initiatiefnemers, hoewel ik deze absoluut niet herken of zelf ervaar. Wat mij dan verbaast, maar ook stoort is dat dit begrip niet wederzijds lijkt te zijn. Dat er in dit voorstel een flinke alinea is besteed aan de zin en onzin van het Regenboogprovincie zijn. Dit is onnodig kwetsend en de waarde die déze vlag voor de lhbtiq+ doelgroep heeft wordt hiermee niet erkend”, sprak Elsa van der Hoek over het voorstel van Forum voor een vlaggenprotocol.

Forum voor Democratie had naar aanleiding van het hijsen van de Friese regenboogvlag bij de PC in Franeker een initiatiefvoorstel ingediend voor een vlaggenprotocol in onze provincie voor het gebruik van de Friese vlag. Forum vindt dat de Friese vlag voor iedereen staat en dat deze niet in een andere vorm gebruikt zou mogen worden. Vooral niet als Friese regenboogvlag. GrienLinks en vele andere fracties reageerden verontwaardigd. We mogen trots zijn op de Friese vlag en willen het aan de Friezen zelf laten wanneer ze die graag willen hijsen. Datzelfde geldt voor de regenboogvlag en voor de regenboogvlag met pompeblêden. Elsa van der Hoek tijdens het debat op 24 november 2021:

“Dank u wel voorzitter,

Een initiatief voorstel naar aanleiding van de regenboog vlag met pompeblêden, want dat is wat we in de aanhef kunnen lezen. Een “nieuw ontwerp” van de Friese vlag, die trots op een van de torens in Franeker staat te wapperen tijdens de PC. Het bestuur van de PC wilde hiermee laten zien dat ook het kaatsen voor iedereen is.

Het ging hier natuurlijk niet om een nieuw ontwerp Friese vlag, maar om de regenboogvlag met pompeblêden. Gewoon omdat Friezen graag hun eigen stempel ergens op drukken en een pomblêd heel herkenbaar voor Friesland is, de Friese variant.

Voorzitter ik respecteer ieders gevoelens, daarom ben ik dit onderwerp serieus in gestapt. Ik begrijp dat een vlag veel gevoel bij mensen kan oproepen. Trots, verbondenheid, identiteit, herkenbaarheid en soms zelfs een beetje troost. Ik heb dan ook begrip voor de gevoelens van de initiatiefnemers, hoewel ik deze absoluut niet herken of zelf ervaar.

Wat mij dan verbaast, maar ook stoort is dat dit begrip niet wederzijds lijkt te zijn.
Dat er in dit voorstel een flinke alinea is besteed aan de zin en onzin van het Regenboogprovincie zijn.

Dit is onnodig kwetsend en de waarde die déze vlag voor de lhbtiq+ doelgroep heeft wordt hiermee niet erkend. Voor veel mensen staat de Regenboogvlag óók voor Trots, verbondenheid, identiteit, herkenbaarheid en soms zelfs een beetje troost. Dit heeft niets te maken met een minderheid of gevoelens van minderwaardigheid (zoals u anderhalf jaar geleden noemde) Maar met het gevoel dat je er mag zijn.

Dit ontkennen of bagatelliseren vind ik kwalijk.
Voorzitter, wij zullen tegen dit initiatief voorstel stemmen.”

De aanleiding en de verschillende reacties daarop in de betogen van alle fracties maakten het tot een debat met veel emotie. Er werd fel gereageerd op de standpunten die FvD eerder naar voren bracht tijdens discussies over de regenboogvlag of opkomen voor lhbti’ers in bijvoorbeeld sport. Ook werden er zijsprongen gemaakt in het debat. Uiteindelijk werd door een aantal fracties gevraagd of FvD afstand wilde nemen van uitspraken die onlangs door de landelijke Forumfractie zijn gedaan, over onder meer de Tweede Wereldoorlog en dreigende uitspraken. Van deze uitspraken gaf de Friese fractie aan die zelf niet zo te zouden doen, maar er ook geen afstand van te nemen. De FvD fractie voelde zich echter overvallen door deze vraag en door een aantal felle reacties in het debat. Omdat de emoties aan beide kanten hoog op liepen, laste de CdK een schorsing in, om weer tot bedaren te komen.


Uitslag stemming

Het voorstel haalde het niet. FvD en dhr. Graansma van de PVV stemden voor. De overige Statenleden stemden tegen.