Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie november 2021

Uit nieuwe alarmerende rapporten van het IPCC en KNMI blijkt dat het de opwarming van de aarde en zeespiegelstijging sneller gaat dan gedacht, terwijl Fryslân achterloopt met de klimaatdoelen. Ook met de ontwikkeling van de natuur en de weidevogels in onze provincie gaat het niet goed. Verder uitstel voor natuur dreigt en weidevogelland wordt opgeofferd zonder goede compensatie.

Ondertussen geeft de provincie miljoenen aan Thialf en Alliander, terwijl wij ons afvragen of we dat geld niet beter rechtstreeks in kunnen zetten voor de energietransitie en tegen energiearmoede in Fryslân. Wat ons betreft moet nut en noodzaak veel duidelijker zijn voor we zoveel maatschappelijk geld uitgeven.

Wat ons betreft is het tijd voor code rood voor het klimaat. En voor stoppen met uitstellen!

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

In deze nieuwsbrief:

  • Column door Jochem Knol: de last van de natuurbeschermingswet. Of….?
  • Natuurdoelen uitstellen: niet doen!
  • Begroting 2022: code rood voor het klimaat!
  • Thialf: eerst duidelijkheid, dan debat
  • Staten doen uitspraak over beschermen weidevogelland
  • Wensen en bedenkingen bij miljoenenlening Alliander
  • Meer doen om containerrampen te voorkomen
  • Laat de Friese vlag én de regenboogvlag vrij wapperen

Column: de last van de natuurbeschermingswet. Of….?

Column door Jochem Knol

Als geen andere partij staat GrienLinks voor robuuste en gevarieerde natuurgebieden. Als je naar de kaart van Fryslân kijkt zijn het snippertjes, hele kleine gebiedjes die kwetsbaar zijn. In de Staten proberen we er op te hameren dat die gebieden groter moeten worden en dat we alles op alles zetten de gebieden te beschermen. Maar….

Meer lezen?

Natuurdoelen uitstellen: niet doen!

“Het is teleurstellend dat de al zeer verkleinde natuuropgave nog steeds niet gehaald wordt en dat de afspraken die indertijd gemaakt zijn niet nagekomen worden. Al jaren vraagt GrienLinks naar het nakomen van de afspraken, maar het lijkt alsof de uitspraak ‘afspraak is afspraak’ niet voor de natuur geldt. Als we dit tempo hadden gebruikt bij de aanleg van de wegen in Fryslân reden we nu nog op zandpaden.” Jochem Knol was boos op het college vanwege het uitstellen van het halen van de natuurdoelen dat voorgesteld werd in de Staten op 24 november 2021.

Meer lezen?

Begroting 2022: code rood voor het klimaat!

“Hoewel de toekomst nog vol onzekerheden zit, met corona en wie weet wat nog meer, weten we wél zeker dat 2022 een cruciaal kantelmoment zal zijn in de aanpak van klimaatverandering”, zei Charda Kuipers in de Statenvergadering bij de behandeling van de begroting voor 2022. De door haar ingediende motie ‘Code Rood voor het klimaat’ werd aangenomen.

Meer lezen?

Thialf: eerst duidelijkheid, dan debat

Op 10 november 2021 werd opnieuw in de Staten gedebatteerd over een bijdrage aan Thialf. Elsa van der Hoek: “We willen een gezond Thialf, daarom willen we eerst alle feiten op tafel, garanties hebben van het Rijk, schriftelijke afspraken met NOC* NSF en de KNSB over hun bijdragen, duidelijkheid over de toestemming van de Europese commissie over de 2 miljoen euro reddingsteun, maar ook willen we een herstelplan voor een toekomstbestendig Thialf. Daarná kunnen we het debat voeren over een eventuele exploitatiebijdrage van de provincie. Laten we alsjeblieft niet weer dezelfde fouten maken als in het verleden, en kiezen met verstand”.

Lees meer

Staten doen uitspraak over beschermen weidevogelland

“Er is veel onderzoek gedaan hoe we het teruglopen van het aantal weidevogels moeten stoppen en weer opvoeren. Laten we er geen doekjes om winden, de enige echte oplossing is het herstel en vergroten van het leefgebied waarin hoge waterstanden en goed beheer essentieel zijn”, zo zei Jochem Knol bij de behandeling van de weidevogelnotitie 2021-2030 in de Staten op 24 november 2021. Op initiatief van GrienLinks deed de meerderheid van de Staten de uitspraak dat weidevogelland niet aangetast mag worden en anders daadwerkelijk gecompenseerd moet worden.

Meer lezen?

Wensen en bedenkingen bij miljoenenlening Alliander

“Voorzitter, aan PS wordt gevraagd om geen wensen en bedenkingen mee te geven aan het college bij het besluit om een reverse hybride converteerbare obligatielening van maximaal 95 miljoen te verstrekken aan Alliander. In dit complexe vraagstuk spelen een aantal zaken en belangen door elkaar heen. En eerlijk gezegd heeft GrienLinks moeite met de afweging welke factoren doorslaggevend zijn”, zei Charda Kuipers in haar betoog op woensdag 24 november 2021. Ze legde uit welke voordelen GrienLinks zag in het voorstel, maar ook welke bedenkingen GrienLinks daarbij had.

Lees hier meer

Meer doen om containerrampen te voorkomen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan meer doen om een volgende containerramp in de buurt van de Waddeneilanden te voorkomen. De fracties van de PvdA, GrienLinks, SP en Partij voor de Dieren willen dat alles op alles gezet wordt om containerrampen te voorkomen en stelden daarom schriftelijke vragen aan het college.

Meer lezen?

Laat de Friese vlag én de regenboogvlag vrij wapperen

“Voorzitter ik respecteer ieders gevoelens, daarom ben ik dit onderwerp serieus in gestapt. Ik begrijp dat een vlag veel gevoel bij mensen kan oproepen. Trots, verbondenheid, identiteit, herkenbaarheid en soms zelfs een beetje troost. Ik heb dan ook begrip voor de gevoelens van de initiatiefnemers, hoewel ik deze absoluut niet herken of zelf ervaar. Wat mij dan verbaast, maar ook stoort is dat dit begrip niet wederzijds lijkt te zijn. Dat er in dit voorstel een flinke alinea is besteed aan de zin en onzin van het Regenboogprovincie zijn. Dit is onnodig kwetsend en de waarde die déze vlag voor de lhbtiq+ doelgroep heeft wordt hiermee niet erkend”, sprak Elsa van der Hoek over het voorstel van Forum voor een vlaggenprotocol.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl