PvdA, GrienLinks, D66 en ChristenUnie vragen overleg over opvang vluchtelingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft provincies en gemeenten opnieuw opgeroepen om voor extra opvanglocaties te zorgen. De PvdA, GrienLinks, D66 en ChristenUnie vragen daarom schriftelijk aan de Commissaris van de Koning (CdK), in zijn rol als Rijksheer, de regietafel op korte termijn bijeen te laten komen om te overleggen hoe de druk op de opvang beter beheersbaar wordt. De partijen willen ook weten of het in Fryslân lukt om extra opvangplekken voor bijzondere doelgroepen te regelen. Het COA zoekt voor hen naar geschikte locaties door heel het land.

‘Voorbereiden op extra druk’
In de brief die op 7 december door Gedeputeerde Staten is verstuurd, staat dat 13 Friese gemeenten over de eerste helft van 2021 een achterstand hebben in de huisvesting van statushouders. De vier partijen vragen daarom woensdag tijdens de Provinciale Statenvergadering wat gedeputeerde Klaas Fokkinga (wonen) kan doen om gemeenten te ondersteunen om deze achterstand in te lopen. Edou Hamstra (PvdA) namens de indienende partijen: ‘Vluchtelingen hebben recht op goede opvang. We zien het daarom als een belangrijke verantwoordelijkheid om in Fryslân voor genoeg plekken te zorgen. Gelukkig is door extra inspanning van Friese gemeenten de opvangcapaciteit in Fryslân de afgelopen weken enorm uitgebreid. Maar de vraag naar opvangplekken loopt volgend jaar verder op en daar moeten de provincie en gemeenten op voorbereid zijn. Wanneer asielzoekers een verblijfsstatus krijgen, willen we dat ze zo snel mogelijk goede huisvesting vinden, zodat ze hier kunnen beginnen met het bouwen aan hun toekomst.’