Kabinet en NAM zetten erfgoedstatus Waddenzee op het spel

Column door Jochem Knol
In 2009 gaf Unesco de Waddenzee de status “Werelderfgoed”. Daarmee benadrukte Unesco de enorme natuur- en cultuurwaarde van het grootste getijdensysteem van de wereld. Ieder weldenkend mens zou er apetrots op zijn zo’n geweldig gebied in de omgeving te hebben en het mogen te beheren. Helaas blijkt het Haagse Kabinet er anders over te denken. De plannen van de NAM om gas te winnen onder de Wadden krijgen warme steun en er wordt alles op alles gezet om gaswinning mogelijk te maken.

VVD minister Blok schreef een half jaar geleden dat hij niet anders kon dan de vergunning verlenen omdat de uit 1962 daterende Mijnbouwwetgeving hem niet de bevoegdheid gaf de vergunning te weigeren. Een paar weken later gaven juristen aan dat niet alleen de Mijnbouwwetgeving van toepassing is bij het verlenen van een winning, maar ook de wet Natuurbeheer. Op basis van die wet is het weigeren van een vergunning wel mogelijk. Verder moest de NAM sowieso een milieueffectrapportage (MER) opstellen. Wat zelden gebeurt, gebeurt bij deze plannen wel: de commissie die deze plannen beoordeelt, vindt het rapport onvolledig en de milieueffecten zijn beschreven op basis van niet onderbouwde aannames.

De minister had zich dus slecht laten of willen laten informeren. De belangen van de aandeelhouders van de NAM zijn blijkbaar zo groot dat schade aan onze unieke Wadden maar voor lief genomen moeten worden.

Dit kabinet is door onder meer de besturen van de noordelijke provincies, de Waddengemeenten en de Waddenvereniging opgeroepen de vergunning voor gaswinning te weigeren. Het zou het zittende en komende kabinet sieren te luisteren naar die breed gedragen oproep en vol te gaan voor het beschermen van de unieke natuurwaarden in het Werelderfgoedgebied Waddenzee. Daarbij zou het herzien van de sterke verouderde Mijnbouwwetgeving op korte termijn aangepakt moeten worden. De belangen van de mensen en de natuur horen te prevaleren boven de korte termijn belangen van de aandeelhouders van de gaswinbedrijven. Inspraak en belangenafweging moeten daarbij op een hedendaagse wijze en zonder vooroordeel vooraf geregeld worden. De Wadden zijn uniek en laten we dat in vredesnaam zo houden.