Vragen over afschieten vos met lichtbak

Op 26 november 2021 werd een nieuwe ontheffing verleend voor het afschieten van vossen met behulp van onder andere een lichtbak na zonsondergang. De Partij voor de Dieren, GrienLinks en de SP stelden daar op 15 december 2021 tijdens de Statenvergadering mondelinge vragen over aan het Friese college.

Menno Brouwer (PvdD) uit naam van de indieners van de vraag: “De vos wordt door u gezien als predator van weidevogels. De weidevogelstand gaat echter nog altijd achteruit in gangbaar boerenland, simpelweg omdat het huidige boerenland ongeschikt is voor weidevogels. Waarom besluit u over te gaan tot afschot van dit dier terwijl u geen maatregelen neemt de biotoop weer geschikt te maken voor weidevogels?”

Gedeputeerde Fokkinga antwoordde: “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de vos de belangrijkste predator is van weidevogels. U vraagt: wat doen we dan met de biotoop? We werken in 25.000 ha weidevogelgebied aan het verhogen waterpeil, het aanleggen van plas/dras etc. Daarnaast doen we nog projecten als ‘Grutsk op ús greidefûgels’ waarbij boeren subsidie kunnen krijgen voor zonnecollectoren voor waterpompen etc. Het blijkt gewoon lastig te zijn om vossen uit grotere gebieden te weren. Uit landelijk onderzoek blijkt dat vossenrasters niet goed werken. Deze maatregelen kun je wel goed inzetten in kleinere, goed te beheersen gebieden, zoals de Haulerpolder. Maar in grotere gebieden, zoals bijvoorbeeld, Workumerwaard, lukt het niet om de vos op die manier buiten het gebied te houden. Alleen inzetten op preventie, zou niet voldoende zijn.”