Meeschrijven aan provinciaal verkiezingsprogramma?

In maart gaan we naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. De meeste lokale verkiezingsprogramma’s zijn vastgesteld.  We gaan samen proberen onze Friese gemeenten groener en socialer te maken. Waarschijnlijk denken jullie er nog nauwelijks aan, maar een jaar later staan de verkiezingen voor Provinciale Staten  op het programma. En we vragen jullie als groene en linkse schrijvers/denkers om hulp daarbij!

Het is begrijpelijk dat de provinciale verkiezingen nu nog niet de aandacht krijgt, want eerst moeten we alles op alles zetten om zoveel mogelijk zetels in de gemeenteraden te krijgen.

Tijdens de afgelopen provinciale ledenvergadering heeft het bestuur trekkers voorgedragen voor het opstellen van het programma, de kandidatenlijst en voor het opzetten van de campagne. Aan mij is gevraagd trekker te zijn voor het op te stellen programma.

Het zou geweldig zijn als we al in februari een klein groepje hebben waarmee we de lijnen voor een nieuw programma kunnen uitzetten en een voorstel kunnen doen hoe we zoveel mogelijk leden daarbij kunnen betrekken. Na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen we dan verder aan de slag. Het lijkt misschien erg vroeg, maar de ervaring leert dat we de tijd hard nodig hebben. Wie zou er mee willen helpen bij het opstellen van het programma en welke rol zou je daarbij willen spelen?

Als je meer wilt weten of je aan wilt melden bel, app of mail me gerust.

Jochem Knol  06-53795014   j.knol@fryslan.frl