Vragen over bijdrage aan Thialf – zonnepanelen

De provincie wil extra 400.000 euro aan Thialf geven voor het herstellen van de zonnepanelen op het dak van Thialf. Er ligt een voorstel klaar voor de Staten. De gedeputeerde komt echter terug op zijn eerder gedane uitspraken over het verlagen van de jaarlijkse bijdrage aan Thialf in het geval de zonnepanelen weer hun werk zouden doen. De duurzaam opgewekte energie zorgt immers voor een verlaging van de exploitatiekosten. Elsa van der Hoek is verbaasd over deze uitspraken.

Elsa van der Hoek is verbaasd over de uitspraken zonder besluitvorming: “Wij vinden dat de gedeputeerde de daad bij het woord moet voegen en de jaarlijkse bijdrage aan Thialf omlaag moet doen. Het onduidelijk houden hoe en wanneer dan de bijdrage aan Thialf omlaag gaat vind ik een vreemde beweging. Misleidend ook, gezien de eerdere besluitvorming. Wij gaan daarom zelf voorstellen in de Staten om de bijdrage aan Thialf te verminderen met de opbrengst van de zonnepanelen. Dat dat maar duidelijk vastligt.” Ze stelt ook vragen aan de gedeputeerde.

Luister hier naar het interview van Elsa op Omrop Fryslân radio (zonder beeld)