Friese actie voor behoud Groningse kinderhartchirurgie UMCG

Een grote meerderheid van de Staten diende (op initiatief van de FNP) een motie in voor behoud van de afdeling kinderhartchirurgie in het Noorden, in Groningen. De motie werd breed aangenomen.

Breed verzet tegen sluiting kinderhartchirurgie in het Noorden
De motie kwam tot stand na breed maatschappelijk verzet tegen de voorgenomen sluiting van het centrum voor kinderhartchirurgie in het UMCG. Er is een petitie met 256.967 handtekeningen (stand 20 jan 2022) ‘Laat UMCG een (kind)hartcentrum blijven. Ook is er een brandbrief verstuurd aan de minister van Volksgezondheid uit naam van alle politieke partijen in de Staten van Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel en de gemeenteraad van Groningen met de oproep tot behoud van een kinderhartchirurgiecentrum in het Noorden.

Elsa van der Hoek van GrienLinks: “Zonder dat dit duidelijk gemotiveerd is, komt de bereikbaarheid van onze zorg in Noord Oost Nederland in het geding. We zijn de kinderoncologie enkele jaren geleden kwijtgeraakt en nu dreigt dus ook het kinderhartcentrum te verdwijnen uit het UMCG! Efficiëntie in de zorg is van groot belang en kan ook de kwaliteit van de medische zorg verhogen. Maar deze efficiëntie slag kan ook heel goed bij het UMCG plaatvinden.
Naast alle zaken die nu al spelen in het Noorden van Nederland, vragen we ons af zonder Calimero te willen spelen: Doen we er dan echt niet toe?
We zullen voor de leefbaarheid, bereikbare zorg en veilige leefomgeving van ons Noorden moeten opkomen!
Daarom dienen we deze motie vreemd vanuit ons hart mee in.”

Debat
De meerderheid van de Statenpartijen diende de motie mee in en stemden ook voor. Alleen FvD stemde tegen. Dijkstra van Forum betoogde dat dit debat vooral over de emotie gaat. Hij meldde zelf in het UMCG te werken en te zien dat centralisatie wel degelijk tot meer professionaliteit en kwaliteitsverbetering leidt. Alle andere argumenten (hoe legitiem ook) zijn daaraan ondergeschikt, aldus Dijkstra. Knol van de FNP: “Als je een cirkel van 100 km trekt rond ziekenhuizen, zie je dat het Noorden echt te ver weg ligt. Dus dat is niet alleen maar emotie, er is echt iets aan de hand.”

Gedeputeerde Hoogland reageerde:”Dit is een sympathieke motie, ik kan me voorstellen dat in de Staten dit gevoel breed leeft. Ik kan me voorstellen dat een besluit zo nu en dan heroverwogen moet worden. We hebben overleg met andere provincies. De spreiding van zorgvoorzieningen is een punt van zorg. Dus wij ondersteunen deze motie van harte.”

Stemming
De motie werd breed aangenomen: alle partijen stemden voor, behalve FvD en bij de VVD stemde een Statenlid (de Vrij) niet mee, vanwege haar functie bij Zorgbelang.