NRK onderzoek: regionale democratie vergt energie (RES)

“GrienLinks is erg blij is met de aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer heeft opgenomen in haar rapport. We hebben dringend behoefte aan een kaderstellend startdocument in aanloop naar de RES 2.0. Het energieprogramma in haar huidige vorm is niet voldoende om als input te kunnen dienen. We verwachten dat GS serieus werk maakt van de aanbevelingen en vragen met klem of de gedeputeerde dit kan bevestigen.” Zo reageerde Charda Kuipers op de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer over de democratische legitimiteit in de RES (Regionale Energie Strategie).

Spreektekst Charda Kuipers
Voorzitter, Wederom zijn we de noordelijke rekenkamer zeer erkentelijk voor haar gedegen onderzoek.
Want regionale democratie vérgt inderdaad energie.
We zijn allemaal nog zoekende, zo werd al pijnlijk duidelijk in het energieprogramma dat eerder vandaag op de agenda stond. De mienskip betrekken is wel de wens maar nog verre van concreet ingevuld.
De energietransitie is een zeer complexe puzzel, en de RES met overlappende verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging komt daar bovenop. Een onduidelijk participatieproces in ontwikkeling maakt het er allemaal niet makkelijker op. 2030 komt ondertussen rap dichterbij en de druk in de snelkookpan neemt toe. Zoveel tijd is er niet meer, ‘ACTIE ACTIE ACTIE’ weet u nog?

Hoewel er breder veel valt te zeggen over burgerparticipatie en democratische legitimering voert het te ver daar op dit moment over in discussie te gaan. Dat komt wel bij het participatiebeleid, dat in samenhang met de beoogde bestuurlijke vernieuwing, de stem van de burger een goede plek moet geven in de besluitvorming van de provincie.

Blijft staan dat GrienLinks erg blij is met de aanbevelingen die de NRK heeft opgenomen in haar rapport. We hebben dringend behoefte aan een kaderstellend startdocument in aanloop naar de RES 2.0. Het energieprogramma in haar huidige vorm is niet voldoende om als input te kunnen dienen.
We verwachten dat GS serieus werk maakt van de aanbevelingen en vragen met klem of de gedeputeerde dit kan bevestigen. Dankuwel voorzitter.”

Stemming
Het voorstel om de aanbevelingen van de NRK over te nemen, werd aangenomen met 40 stemmen voor en 3 tegen (van de PVV).