Vragen over vergunning gaswinning Ternaard – KNMI rapport betrekken

Jochem Knol (GrienLinks) en Erik de Groot (PvdA) stellen samen aan het Friese college vragen over het verlenen van de vergunning voor de gaswinning bij Ternaard. Jochem Knol: “Door het KNMI is in november 2021 een rapport uitgebracht over de versnelde zeespiegelstijging (Klimaatsignaal 21). Dit rapport van het KNMI maakt die onzekerheid over de gevolgen van de gaswinning voor de natuur in de Waddenzee nog groter. Wij willen dat het college bij het Rijk er op aandringt dit KNMI rapport bij de beoordeling van de vergunning voor de gaswinning te betrekken.

Lees hier de antwoorden van het college