Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie februari 2022

Toch nog bericht over onze maand februari. Dat u niet denkt dat we niks gedaan hebben. Integendeel, ook de Statenleden hebben zich – naast het Statenwerk – ingezet voor de campagne (op de foto Charda en Elsa in hun woonplaats actief). In februari kwamen Laura Bromet en Lisa Westerveld naar Leeuwarden voor een lunch over voedsel. In de Staten ondervroeg Elsa de gedeputeerde over de opbrengst van de zonnepanelen op het dak van Thialf. Ook debatteerde ze in de Staten over de hoofdfietsroutes. Charda schreef een Te Gast over het klimaat en het Russische gas en stelde vragen over de vluchtelingen uit Oekraïne. Jochem stelde vragen over de weidevogelcompensatie bij het fietspad langs de Súd Ie en maakte zich druk over de stikstof/natuurproblematiek.

En tenslotte hebben de fractieleden het ‘werkbezoeken’ weer opgepakt. Elsa en Jochem waren in februari in de Hegewarren en op Ameland. Weet jij ook een (schurend) onderwerp waar we op werkbezoek kunnen komen? Meld het de fractie!

En intussen zijn er ook verkiezingen geweest op 16 maart! GroenLinks heeft het prima gedaan. Zeker ook in Fryslân. Lees hieronder meer over de uitslagen. Alle raadsleden die afzwaaien en iedereen die zich ingezet heeft voor GroenLinks: bedankt!

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Wat een mooie uitslag voor GroenLinks in Fryslân!

Hopelijk zijn de meesten weer een beetje aan het bijkomen van het campagnevoeren? Want hoeveel kilometers hebben we met elkaar wel niet afgelegd bij het huis aan huizen, en hoeveel gesprekken zijn er wel niet gevoerd op verkiezingsmarkten en aan de deur?
Al dat harde werken van enthousiaste leden, kandidaten en campagneteams heeft geloond.
Een heleboel raadsleden kunnen daarom (weer) aan de slag om Fryslân groener en eerlijker te maken. Geweldig!

Uitslag: in bijna alle gemeenten zitten er GroenLinksers in de raad, soms (zoals in de Waadhoeke en in NoordoostFryslân) in een samenwerkingsverband, maar in de meeste gemeenteraden is GL vertegenwoordigd. In twee gemeenten hebben we 1 zetel verloren, in vier gemeenten zijn er een of meer zetels gewonnen en in de rest van de gemeenten was er behoud van de zetels.

Meer lezen?

Zuinig aan helpt! Over het klimaat en het Russische gas

Column van Charda Kuipers

Energie besparen kunnen we vandaag al doen en maakt ons minder afhankelijk van gas en olie. Mogelijkheden te over voor particulieren, en overheden kunnen een beslissende invloed hebben.
Meer dan ooit zijn we met de neus op de feiten gedrukt. De vreselijke oorlog in Oekraïne bevestigt dat we afhankelijk zijn van olie en gas uit Rusland, meer dan ons lief is. 15 procent van het gas dat gebruikt wordt in Nederland komt uit Rusland. Olie en gas waarmee we oorlog financieren, maar ook bijdragen aan de klimaatcrisis.

Meer lezen?

Lunchen met Lisa en Laura

Lisa Westerveld en Laura Bromet, Tweede Kamerleden van GroenLinks maken samen een toer door Nederland om in gesprek te gaan over voedsel. Hoe gezond eten we? Wie produceert ons voedsel? Kan dat ook anders? Is het nog betaalbaar? Wat speelt er allemaal in de regio, in de wijken? Op uitnodiging van de GrienLinks Statenfractie was hun eerste bezoek op vrijdag 11 februari 2022 in Leeuwarden-Oost, in buurthuis de Klomp. Daar wordt een of twee keer per week voor zo’n 100-150 mensen een gratis warme maaltijd gekookt.

Meer lezen?

Opbrengst zonnepanelen Thialf moet bijdrage provincie en gemeente lager maken

Elsa van der Hoek diende in de Statenvergadering op 16 februari 2022 een amendement in over de investering van 400.000 euro voor het herstel van de zonnepanelen op het dak van Thialf. Elsa: “Er is ruis ontstaan over wat er met de opbrengst van de zonnepanelen gaat gebeuren. In het stuk staat dat de exploitatiebijdrage van de provincie aan Thialf daardoor omlaag zal gaan. Maar de gedeputeerde liet er twijfel over ontstaan of er niet ook ándere (exploitatie)zaken van betaald gaan worden. Dat zou een verkapte verhoging van de bijdrage van de provincie aan Thialf zijn. Dat willen we niet.” Het amendement werd, aangepast, aangenomen.

Lees meer?

Vragen over weidevogelcompensatie fietspad Súd Ie

Vragen over weidevogelcompensatie fietspad Súd Ie

“Een toeristisch fietspad aanleggen door weidevogelland en daarmee ruim 12 hectare weidevogelland verstoren en deels weghalen, is dat niet het kind met het badwater weggooien?” vragen de Statenleden Jochem Knol (GrienLinks), Menno Brouwer (PvdD) en Hanneke Goede (SP) zich af. Zij stellen vragen over de weidevogelcompensatie bij het fietspad Súd Ie.

Meer lezen?

Vragen over opvang in de provincie van vluchtelingen uit Oekraïne

Samen met de PvdA, GL, D66, CU en SP stelde Charda Kuipers vragen om inzet van de provincie voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne: “De Nederlandse overheid en de Europese Unie pleiten altijd voor de opvang van vluchtelingen in de regio. Als het om de oorlog in Oekraïne gaat, zijn wij de regio.”

Lees hier meer

Stop op intensieve geitenhouderij

Ook met andere partijen stelden we vragen aan gedeputeerde Fokkinga over het bericht dat de minister van landbouw aan Fryslân heeft gevraagd om een geitenstop te overwegen. Het aantal geiten in de provincie neemt nog steeds toe. De afgelopen jaren zijn er 3500 geiten bij gekomen en er liggen nog aanvragen voor 4500 extra geiten. Geitenhouderijen vormen een risico op longproblemen voor de omgeving. Daarom willen de partijen van de gedeputeerde weten of hij contact heeft gehad met de minister over een geitenstop.

Meer lezen?

Motie aangenomen – Rijk moet opschieten met stikstofmaatregelen

Tijdens de Statenvergadering op 16 februari 2022 stond een brief van het Friese college over het standpunt van het Interprovinciaal Overleg (IPO)over stikstofproblematiek op de agenda. Bij die bespreking diende Jochem Knol van GrienLinks een motie in om het Rijk te vragen op te schieten met het nemen van maatregelen om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. De motie werd aangenomen.

Lees hier de column van Jochem over handhaven voor natuur

Lees hier meer?

Aan de slag met hoofdfietsroutes

In de Statenvergadering van 16 februari 2022 stonden hoofdfietsroutes op de agenda. GrienLinks stemde voor. “Ga aan de slag met de gemeenten die de cofinanciering al op orde hebben”, sprak Statenlid Elsa van der Hoek in het debat. “Gemeenten die al wel hebben geïnvesteerd, riskeren een gat in hun begroting als we nu niets doen. Wel zijn we van mening dat er duidelijke afspraken over veiligheid moeten worden gemaakt met de gemeenten.”

Meer lezen?

Stop op windenergie onnodig

Omdat de Raad van State de landelijke normen voor windmolenparken van tafel heeft geveegd, vonden lid Goudzwaard, FvD, SP en PVV dat alle ontwikkeling met nieuwe windmolens in de provincie gestopt moest worden. Dat vond GrienLinks onnodig. “Omdat het in Fryslân níet gaat om nieuwe parken maar waarschijnlijker om plaatselijk welkome dorpsmolens, willen wij dat niet verder frustreren. Deze motie is te kort door de bocht en steunen wij daarom niet”, sprak Charda Kuipers.

Meer lezen?

Werkbezoeken in het veld

De fractie gaat – nu het weer kan – op werkbezoek in de provincie. Het is soms wat sjacheren met de tijd, omdat de Statenleden naast het politieke werk ook hun ‘gewone’ baan moeten blijven doen. Maar weet je een schurend onderwerp (dat ook met de provincie te maken heeft) waar we naar moeten komen kijken: laat maar weten!

Jochem en Elsa waren afgelopen maand o.a. naar de Hegewarren (polder in het veenweidegebied die in transitie is) en naar Ameland (ivm de dichtslibbende veerroute, het beheer van de natuur op het eiland plus de gevolgen van de gaswinning vlakbij de oostpunt van het eiland). Charda deed bijvoorbeeld het Statenspel met jongeren en gaat naar Brussel in verband met Europese lobby.

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl