Stikstofprobleem – het Rijk moet opschieten met maatregelen

Tijdens de Statenvergadering op 16 februari 2022 stond een brief van het Friese college over het standpunt van het Interprovinciaal Overleg (IPO)over stikstofproblematiek op de agenda. Bij die bespreking diende Jochem Knol van GrienLinks een motie in om het Rijk te vragen op te schieten met het nemen van maatregelen om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. De motie werd aangenomen.

Waarom is stikstof een probleem?

Debat
De brief die op de agenda stond, was een brief van het college met het standpunt van het IPO (overleg tussen alle provincies). In de brief was sprake van een aanbod van de provincies aan het Rijk over wat de provincies zouden kunnen doen aan het stikstofprobleem. Diverse fracties in de Staten vonden het een probleem dat dit aanbod niet eerst was besproken in de Staten. Jochem Knol: “Is de gevoeligheid, hoe u de Staten erbij betrekt, aan de orde geweest in dit IPO-overleg? Is het college het met ons eens dat we als Staten meer invloed moeten hebben op dit soort onderwerpen? En daarnaast moeten er nu ook snel maatregelen genomen worden, of wilt u zaken blijven uitzoeken? Of gaan we een keer aan de slag?”

Lees hier de hele bijdrage van Jochem

Andere partijen (motie Goudzwaard) wilden ook graag meer zeggenschap. De motie vraagt daarnaast om eerst meer metingen te doen in natuurgebieden. Over het probleem stikstof en de oplossingen daarvoor zijn de meningen namelijk nogal verdeeld.

De gedeputeerde vond de oproep naar het Rijk een zaak van de Staten zelf. Over de motie van Goudzwaard over de metingen zei de gedeputeerde het volgende: “Ja, kan, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Dat kost al gauw een half miljoen euro per gebied. Tot nu toe meet het RIVM de stikstofdepositie, maar als wij het zelf willen, moet er geld bij. In het uitvoeringsprogramma stikstof moet wel versnelling blijven zitten. Als er vertraging door dit verzoek zou optreden, moet ik hem ontraden.”
Dat vond de fractie van GrienLinks ook en stemde tegen deze motie.

Uitslag stemming
De motie van GrienLinks met de oproep aan het Rijk voor spoed met bronmaatregelen werd aangenomen.
De motie van Goudzwaard om metingen te doen naar stikstofdepositie werd niet aangenomen.

(uitslagen volgen nog)