Wat een mooie uitslag voor GL in Fryslân! Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Door Charda Kuipers

Hopelijk zijn de meesten weer een beetje aan het bijkomen van het campagnevoeren? Want hoeveel kilometers hebben we met elkaar wel niet afgelegd bij het huis aan huizen, en hoeveel gesprekken zijn er wel niet gevoerd op verkiezingsmarkten en aan de deur?
Al dat harde werken van enthousiaste leden, kandidaten en campagneteams heeft geloond.
Een heleboel raadsleden kunnen daarom (weer) aan de slag om Fryslân groener en eerlijker te maken. Geweldig!

Uitslag: in bijna alle gemeenten zitten er GroenLinksers in de raad, soms (zoals in de Waadhoeke en in NoordoostFryslân) in een samenwerkingsverband, maar in de meeste gemeenteraden is GL vertegenwoordigd. In twee gemeenten hebben we 1 zetel verloren, in vier gemeenten zijn er een of meer zetels gewonnen en in de rest van de gemeenten was er behoud van de zetels.

Harlingen: houdt 1 zetel
Leeuwarden: 2 zetels erbij, nu 7 zetels
SúdwestFryslân: 1 zetel eraf, nu 2 zetels
SAM in de Waadhoeke (samenwerking waar GL in zit): plus 1 zetel, nu 7 zetels
SIN in NoordoostFryslân (samenwerking waar GL in zit): plus 3 zetels, nu 7 zetels
Smallingerland: houdt 2 zetels
Achtkarspelen: houdt 1 zetel
De Fryske Marren: houdt 2 zetels
Tytjerksteradiel: 1 zetel eraf, nu 2 zetels
Weststellingwerf: houdt 2 zetels
Heerenveen: houdt 3 zetels
Opsterland: houdt 2 zetels
Ooststellingwerf: plus 1 zetel, nu 3 zetels

Bedankt!
Natuurlijk hebben we al die stemmen in de eerste plaats te danken aan de raadsleden, wethouders en leden van de steunfracties die zich de afgelopen jaren dag na dag hebben ingezet voor het groener en eerlijker maken van hun gemeente. Daarom willen we hen die nu afscheid nemen, heel erg bedanken voor alles wat zij hebben bereikt!
Gelukkig gaan er ook een flink aantal onvermoeid door met de goede zaak, we zijn superblij dat jullie de draad weer kunnen oppakken! En dan zijn er ook nog ‘nieuwelingen’ te verwelkomen! Heel veel succes en plezier gewenst de komende vier jaar als raadslid, het is prachtig om te doen! Met onderhandelingen overal in volle gang, kan het zomaar zijn dat er nog wat verschuift hier en daar. We leven mee met iedereen die nu in spanning zit om op korte termijn alsnog in de raad te mogen, of GL (opnieuw) in het gemeentebestuur mag gaan vertegenwoordigen. Succes!

Meedoen?
We bouwen onverminderd door aan het stevige netwerk van actieve GroenLinksers in Fryslân. Samen komen we verder! Je kunt je altijd aanmelden bij de GroenLinksers in je gemeente om te helpen.

En wie nog geen genoeg heeft van campagnevoeren, of juist net aan het warmlopen was: Volgend voorjaar maart zijn de Provinciale Staten aan de beurt voor de verkiezingen. Aanmelden voor een actieve rol of delen van goede ideeën kan altijd bij het bestuur of rechtstreeks bij de fractie.

Wie meer zou willen weten over het politieke werk in de provincie, nodigen we ook graag uit om contact op te nemen. Een keer meekijken is zeker mogelijk, en vinden wij sowieso gezellig. Op de komende ledenvergadering op 9 april zal meer bekend worden over de kandidatenprocedure.