Vragen over aantasting Noorderpier bij Harlingen en de zoutwinning Waddenzee

De berichten over het gevaar voor verzakking van de Noorderpier bij Harlingen verontrusten de Statenfracties van GrienLinks en PvdA. Jochem Knol (GL) en Hetty Janssen (PvdA): “Wij vragen ons af wat hiervan precies de oorzaak is en wat de invloed van de zoutwinning daar vlakbij heeft.” De beide Statenfracties stellen samen vragen aan het college van Fryslân.

Lees hier de antwoorden van GS

Wandelende geul
Volgens het Wetterskip is de oorzaak van de verzakking de geul (Kimstergat) die aan het schuiven is geslagen richting pier. In het bericht op Omrop Fryslân staat: “Daardoor is de Noorderpier niet stabiel meer. Het is voornamelijk gevaarlijk bij extreem laag water en oostenwind, want dan kan de druk van het water wegvallen. Dan bestaat de kans dat de pier instort of wegzakt.”

Zoutwinning
In een bericht uit 2020 in de Leeuwarder Courant is te lezen dat de zoutwinning op een andere plek plaatsvindt dan de bedoeling was: “De meer noordoostelijke plek zal waarschijnlijk voor een grotere verzakking van de zeedijk zorgen, maar vertraagt de bodemdaling in de stad zelf.”Prognose bodemdaling zoutwinning – Stichting SBHH

Vragen
Jochem Knol en Hetty Janssen: “Wij vragen ons dan af: hoe zit dat daar bij Harlingen met de zeekering? Is de combinatie van de onvoorziene (maar natuurlijke) verschuiving van de geul richting Noorderpier, de aantasting van zowel bodemdaling aan de binnenkant van de zeedijk (door gas- en zoutwinning) als de zoutwinning aan buitenkant van de zeedijk geen gevaar voor de zeekering? Is het allemaal nog wel veilig?”