Natuer mei de Mienskip van start voor meer natuur

‘De echte wil om natuur te behouden en te verbeteren ontbreekt in deze Staten. Waarom gaan we niet vol enthousiasme voor de maximale aanleg van het NatuurNetwerk?’, zei Jochem Knol enigszins wanhopig bij de discussie over de aanleg van het NatuurNetwerk. In de Staten op 23 maart 2022 lag een voorstel om met diverse landbouw- en natuurorganisaties en de provincie samen (verenigd in ‘Natuer mei de Mienskip’) op een alternatieve manier meer natuur aan te kopen en in te richten. In de herfst is echter door de meerderheid in de Staten al besloten om de natuurdoelen niet in 2027 te halen, maar uit te stellen tot 2035.

Lees hier de hele spreektekst van Jochem

Right to Challenge gebruikt voor aanleg natuur unicum
Op 1 juli 2020 is door de Staten besloten om in te gaan op de ‘right to challenge’ van de diverse organisaties verenigd in ‘Natuer mei de Mienskip’. Het was de eerste keer dat een ‘right to challenge’ werd gebruikt in een provincie en voor de aanleg van natuur. De organisaties deden dit, omdat in de Staten de doelen voor aanleg van natuur omlaag dreigden te worden gezet vanwege geldgebrek. Natuer mei de Mienskip stelde met hetzelfde geld wél de doelen te kunnen halen. Zij kregen twee jaar de tijd om hun manier van werken ‘mei de mienskip’ uit te testen. Op 23 maart 2022 lag het resultaat op tafel bij de Staten, plus een aanbod om door te gaan met aanleg van het NatuurNetwerk.

Drietrapsraket
Het voorstel op 23 maart 2022 over het werken met Natuer mei de Mienskip is de tweede stap in een drietrapsraket. In de herfst van 2021 hebben de Staten in meerderheid de natuurdoelen naar achteren verplaatst. In april 2022 behandelen de Staten de Strategische Grondnota Natuur. Daar komt nog een extra trap bij: in september 2022 wordt uiteindelijk de financiële planning besproken. Jochem Knol: “Bij het voorstel van Natuer mei de Mienskip heeft de fractie van GrienLinks gemengde gevoelens. Aan de ene kant verwelkomen we het initiatief van de agrarische- en natuurorganisaties om zelf het heft in handen te nemen en de uitdaging aan te gaan de afspraken die de provincie gemaakt heeft over de aanleg van het NatuurNetwerk uit te gaan voeren. Anderzijds merken we dat bij een aantal partijen de echte wil om onze kwetsbare natuur te beschermen ontbreekt. Het lijkt erop dat draagvlak betekent vooral de agrariërs tevreden te houden.”

Belofte maakt schuld
Jochem Knol: “We zien ook dat de temperaturen op de zuidpool deze week maar liefst 40 graden hoger waren dan normaal en dat we ook vandaag weer te maken hebben met nieuwe temperatuurrecords. De gevolgen van die crisissen brengen het leven van miljarden mensen op aarde in gevaar. Dit laat het belang zien van je leefomgeving in een goede conditie houden. Daarnaast betekent goed bestuur dat je afspraken nakomt en de lange termijn in de gaten houdt. Deze provincie heeft afspraken gemaakt over in te richten natuur. Die waren sterk afgezwakt, maar steeds moeten zelfs die plannen voor de helsdeuren worden weggesleept. Belofte maakt schuld, maar vooral: waar zouden we zijn zonder natuur?”

Kern van de zaak: grond voor natuur
‘Soepel aankopen van grond is goed voor de boer én voor een snelle aanleg van natuur, dus vragen we om een aankoopstrategieplan voor het hele natuurnetwerk. Vanuit de organisaties die Natuer mei de Mienskip vormen komt naar voren dat er een duidelijke aankoopstrategie moet komen voor de aan te kopen en in te richten gebieden. Ook vanuit de gebiedscommissies klinkt het geluid dat de huidige procedures rond de aankoop van grond vertragend werken’, zei Jochem Knol tegen zijn collega-Statenleden.

De gedeputeerde zei dat belangrijk te vinden, maar dat pas te kunnen leveren ná de bespreking van de grondnota in april en de bespreking van de financiële planning in september.
De motie werd jammer genoeg niet aangenomen, dus blijft alleen de toezegging van de gedeputeerde staan.