In grien hert foar wetter? Kandidaten gezocht voor Water Natuurlijk!

In grien hert foar wetter? Dan is Water Natuurlijk Fryslân iets voor jou!

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de komende waterschapsverkiezingen in maart 2023. Iets voor jou?

Schoon, voldoende en veilig
Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur. Het Wetterskip speelt een cruciale rol in het regionale waterbeheer. Ze zorgt voor schoon, voldoende water en veilige dijken. Zo houden we niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar.

Klimaatbestendig
En dat moeten we blijven doen. Want het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen meer neerslag of juist droogte. Die veranderingen vragen om een innovatieve aanpak. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we slimme, duurzame oplossingen. Klimaatbestendige steden en dorpen, bloemrijke dijken, ecologisch sloot- en peilbeheer, klimaat neutrale afvalwaterzuivering en recreatief medegebruik, het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde.

Jarig
In maart 2023 zijn de volgende waterschapsverkiezingen, en we hopen op een mooi verjaardagscadeau: de grootste worden in Fryslân. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig!

Water Natuurlijk is namelijk in 2023 jarig, wij bestaan dan 15 jaar. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten en de 12 provinciale natuur- en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut en met de steun van GroenLinks en D66. In Fryslân is die verbondenheid er nog steeds! Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor water, landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons in Fryslân in; binnen en buiten het Wetterskip.

We zoeken kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen of die vooral de lijst willen ondersteunen.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Voor verdere vragen over de kandidaatstelling:
Regiobestuur Water Natuurlijk Fryslân Paul van der Vegt secretaris@waternatuurlijk.frl

Voor informatie over het werk van de huidige WN fractie:
Fractievoorzitter Water Natuurlijk Fryslân Tieneke Clevering 0645806173 t.clevering@wetterskipfryslan.nl

Binnenkort (in de loop van maart) publiceren we hier nadere informatie over de kandidaatstellingsprocedure.

Jelle Arjaans,
Voorzitter Water Natuurlijk Fryslân
0612987433
j.arjaans@wetterskipfryslan.nl