Verschil in loon tussen mannen en vrouwen onderzoeken

“De overheid moet het goede voorbeeld geven. Toch is er een onverklaarbaar verschil bij de overheid van 4% tussen wat mannen en vrouwen betaald krijgen. Daar willen we onderzoek naar”, zei Charda Kuipers. Ze diende samen met de PvdA, SP en D66 een motie vreemd in tijdens de Statenvergadering van 23 maart 2022.

De partijen deden dit naar aanleiding van de internationale vrouwendag op 8 maart. Op deze vrouwendag is er aandacht gevraagd voor gelijkwaardige beloning tussen vrouwen en mannen. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse vrouwen nog steeds gemiddeld 14,8% minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Volgens cijfers van het CBS is het verschil in loon tussen mannen en vrouwen bij de overheid gemiddeld 4%. Zodoende lopen vrouwen gedurende hun volledige carrière daardoor tot wel € 300.000 mis ten opzichte van hun mannelijke collega’s.

Charda Kuipers: ‘Het is belangrijk om naar jezelf te kijken. Die 4% is al gecorrigeerd op deeltijd etc. Vrouwen zijn vaker dan mannen niet economisch zelfstandig. Nog beter zou zijn: financieel onafhankelijk. Beloningsdiscriminatie is bij wet verboden, maar komt nog steeds voor in alle arbeidssectoren, óók bij de overheid, zo blijkt. We willen weten hoe dit zit bij ons in de organisatie. Daarom vragen we om onderzoek hiernaar in deze motie’.

Avine Fokkens (gedeputeerde): ‘Ik kan u geruststellen, we hebben hier al onderzoek naar gedaan. Er is geen loonkloof binnen de provincie. Want we hebben loonschalen en daarbij wordt er geen verschil gemaakt tussen mannen en vrouwen. Qua deeltijd: dat vinden we een keuze aan de vrouw of man zelf. Ik wil u gerust dat onderzoek(je) toesturen dat we binnen de organisatie hiernaar hebben gedaan. In die zin vind ik de motie overbodig.’

Hamstra van de PvdA (de eerste indiener van de motie) was blij met de antwoorden van de gedeputeerde. Ze drong wel aan op duidelijkheid rond mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen bij inschalen e.d. Avine Fokkens zegde toe dat daar naar gekeken zou worden.

De motie werd aangenomen met 28 stemmen voor (PvdA, GL, SP, D66, PvdD, FNP, de Vrij van de VVD (de andere drie leden waren afwezig), 50plus en CDA) en 13 stemmen tegen (Wymenga, van Swol, PVV, FvD, ChristenUnie). De ChristenUnie stemde tegen omdat ze het een zaak voor de ondernemingsraad vonden.