Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie maart 2022

Het was maart. Het is lente geworden. De natuur lokt. En in de Statenvergadering van 23 maart stonden natuur aanleggen, fietsbeleid en bodembeleid op de agenda. Goede onderwerpen voor een mooi groen en links beleid, zou je zeggen. Helaas is de meerderheid van de Staten dat niet. Maar er zijn deze dag wel 5 moties in totaal van GrienLinks aangenomen.

Daarnaast stelden we ook o.a. vragen over de verzakking van de Noorderpier en de zoutwinning daar vlakbij in de Waddenzee, gingen Elsa en Arjette op bezoek bij de vliegbasis Leeuwarden, hadden Charda en Jochem overleg met Circulair Friesland en waren we bij de benoeming van de klimaatgedeputeerde van de Milieufederatie. Op onze sociale media kun je daar meer over vinden.

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Kandidaten gezocht voor Water Natuurlijk!

In grien hert foar wetter? Dan is Water Natuurlijk Fryslân iets voor jou!

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de komende waterschapsverkiezingen in maart 2023. Iets voor jou?

Meer lezen?

Drie moties van GL bij bodembeleid aangenomen

‘Zelfs als we onze tanden poetsen doen we een aanslag op onze bodem’, zei Jochem Knol in de Statenvergadering op 23 maart 2022 over de Startnotitie Bodem. ‘De bodem is letterlijk de basis van ons bestaan’. Hij diende drie moties in: over het niet mogen verslechteren van de bodemkwaliteit, over het in beeld brengen van bedreigingen van de bodem en een motie om te zorgen dat de kwaliteit van de handhaving in orde blijft. Alle drie de moties werden aangenomen!

Meer lezen?

Meer veiligheid voor fietsers in het verkeer

“De ambitie in het fietsbeleid is afgezwakt van het laten dalen van het aantal slachtoffers naar het niet verder laten stijgen van het aantal ziekenhuisgewonden en doden onder fietsers. Hoewel we er vanuit gaan dat iedereen het aantal van nul slachtoffers als uiteindelijk doel heeft, willen wij in ieder geval streven naar een daling”, bepleitte Elsa van der Hoek in de statenvergadering op 23 maart 2022. Haar amendement hiervoor werd in grote meerderheid aangenomen.

Meer lezen?

Vragen over verzakking Noorderpier Harlingen en zoutwinning

De berichten over het gevaar voor verzakking van de Noorderpier bij Harlingen verontrusten de Statenfracties van GrienLinks en PvdA. Jochem Knol (GL) en Hetty Janssen (PvdA): “Wij vragen ons af wat hiervan precies de oorzaak is en wat de invloed van de zoutwinning daar vlakbij heeft.” De beide Statenfracties stellen samen vragen aan het college van Fryslân.

Meer lezen?

Natuer mei de Mienskip van start voor meer natuur

‘De echte wil om natuur te behouden en te verbeteren ontbreekt in deze Staten. Waarom gaan we niet vol enthousiasme voor de maximale aanleg van het NatuurNetwerk?’, zei Jochem Knol enigszins wanhopig bij de discussie over de aanleg van het NatuurNetwerk. In de Staten op 23 maart 2022 lag een voorstel om met diverse landbouw- en natuurorganisaties en de provincie samen (verenigd in ‘Natuer mei de Mienskip’) op een alternatieve manier meer natuur aan te kopen en in te richten. In de herfst is echter door de meerderheid in de Staten al besloten om de natuurdoelen niet in 2027 te halen, maar uit te stellen tot 2035.

Meer lezen?

Loonkloof onderzoeken tussen mannen en vrouwen

“De overheid moet het goede voorbeeld geven. Toch is er een onverklaarbaar verschil bij de overheid van 4% tussen wat mannen en vrouwen betaald krijgen. Daar willen we onderzoek naar”, zei Charda Kuipers. Ze diende samen met de PvdA, SP en D66 een motie vreemd in tijdens de Statenvergadering van 23 maart 2022.

Meer lezen?

Werkbezoeken in het veld

De fractie gaat – nu het weer kan – op werkbezoek in de provincie. Het is soms wat sjacheren met de tijd, omdat de Statenleden naast het politieke werk ook hun ‘gewone’ baan moeten blijven doen. Maar weet je een schurend onderwerp (dat ook met de provincie te maken heeft) waar we naar moeten komen kijken: laat maar weten!

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl