Top 100 stikstofuitstoters: hoe zit dat in Fryslân?

De GrienLinks Statenfractie wil van het provinciebestuur weten welke stikstofuitstoot er in de vergunningen staat voor de Friese bedrijven die in de landelijke top 100 met stikstofuitstoters genoemd staan. De fractie wil een Friese top 25.

Lees hier de antwoordbrief van het college

Friese top 25
Naast de REC (afvalverbrander) in Harlingen, de Sonac (destructiebedrijf) in Burgum staat er één veehouder in de top 100. Jochem Knol: “Blijkbaar wordt die informatie niet uitgewisseld tussen Rijk en Provincies, dat vind ik echt heel raar. Inzicht in stikstofuitstoot is van het grootste belang, voor iedereen. Wij willen daarom ook een top 25 van de meeste stikstof uitstotende bedrijven in Fryslân. Hoe kun je anders goed beleid bedenken en uitvoeren? De toestand van de natuur vraagt om actie en bedrijven moeten zeker weten dat er goed gekeken is naar hun situatie.”

Gecorrigeerde versie top 100
GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet heeft gevraagd om de top 100 van stikstofuitstoters. Er is een lijst met stikstofdioxide uitstotende bedrijven en een lijst met ammoniak uitstotende bedrijven. Deze lijsten heeft de minister op 5 april 2022 gepubliceerd. De minister liet een dag daarna weten dat er een fout in de ammoniaklijst is geslopen. Een gecorrigeerde versie is er nog niet. De fractie vraagt aan het college om bij de beantwoording de gecorrigeerde lijst te gebruiken. (n.b. het college stuurde op 29 april 2022 een ‘uitstelbrief’ omdat er informatie van ‘externe partijen’ opgevraagd moet worden…)

De gecorrigeerde lijst krijgt ook weer kritiek
Op 19 april 2022 kwam het Rijk met een gecorrigeerde lijst. Op de ammoniaklijst staat nog steeds 1 Friese veehouderij uit Ooststellingwerf op plek 54. Maar volgens BBB (Boer Burger Belang) klopt deze lijst ook niet. Zie dit artikel op ‘Vroege Vogels’.
Ook is er een stikstofoxide top 100. Daar staan, ook nog steeds, twee Friese bedrijven op: de Sonac (dierverwerking) in Burgum op plek 70 en de REC (afvalverwerking) in Harlingen op plek 73.

Lees hier meer over natuur, ammoniak, bedrijven met stikstofoxide-uitstoot, landbouw en klimaat op de Greenpeace site.