Herplant bomen

De fractie van GrienLinks stelt vragen aan het Friese college over het herplanten van bomen in bermen en overhoeken.

Onduidelijk wat het beleid is
Charda Kuipers: “We hoorden dat omgewaaide bomen langs wegen soms niet worden vervangen. Niet duidelijk was op grond van welk beleid dat (niet) gebeurde. Wij gaan er van uit dat er een herplantplicht geldt, dus vragen we ons af waarom omgewaaide (of zieke) bomen niet worden herplant. Wij vinden dat bomen op onder meer bermen en overhoeken van wegen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de groene linten en biodiversiteit binnen de provincie.”