Vragen over rattenbestrijding

De provinciale fracties van GrienLinks, Partij voor de Dieren en SP hebben aan het Friese college vragen gesteld over de rattenbestrijding in Fryslân. De drie fracties willen onder meer weten of het klopt dat ontheffingen worden verleend aan mensen die geen gedegen opleiding hebben gehad.

Lees hier de antwoorden van het college

Jochem Knol van GrienLinks: “Bij het bestrijden van ratten wordt gebruik gemaakt van luchtdrukwapens. Dat kan gevaarlijk zijn voor de mensen in de buurt, maar niet deskundig gebruik kan ook onnodig dierenleed veroorzaken”. Menno Brouwer van de Partij voor de Dieren vraagt zich daarnaast af of het wettelijk toegestaan is dat niet geschoolde personen in opdracht van de provincie ratten mogen bejagen en doden. En Hanneke Goede van de SP zegt: “Wij zijn benieuwd hoeveel ontheffingen worden verleend en hoe wordt gecontroleerd of de ontheffingen op een juiste manier worden gebruikt”. De fracties stelden de vragen naar aanleiding van het artikel in de Leeuwarder Courant van 4 mei j.l.