Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie mei 2022

De pijnlijke problemen in de samenleving lijken zich op te stapelen. En omdat een aantal daarvan bij de provincies voor de uitvoering zijn gelegd, worden de debatten in de Staten ook pijnlijker. Zoals het debat in mei. Stikstof en natuur, verschraling OV en laaggeletterdheid stonden op de agenda. Ook stelden we een flink aantal vragen. Lees hieronder meer!

We waren ook op bezoek bij de raad van Ooststellingwerf (vanwege de stikstof), waren op werkbezoek bij een boer over de ganzenproblematiek, hadden we politiek overleg met onze GL raadsleden en wethouders en hoorden een lezing over de Lelylijn en het Deltaplan. We hadden gesprekken met diverse organisaties ( zoals de Friese MIlieu Federatie, it Fryske gea, Keunstwurk, Fryslân pop, jeugddans, New Nordic wave en Doarpswurk) in verband met de bezuinigingen. En tenslotte waren er ook nog druk bezochte ledenavonden over het verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen in maart 2023. Genoeg te doen….

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Aanpak stikstof en natuur ter discussie

Woensdag 25 mei 2022 werd het uitvoeringsprogramma over de stikstof- en natuurproblematiek besproken in de Staten. Na eenentwintig moties, een zes uren durend debat met vier schorsingen en tenslotte een motie van treurnis, werd het uitvoeringsprogramma toch nog aangenomen door de meerderheid in de Staten. GrienLinks stemde uiteindelijk tegen het uitvoeringsprogramma.

Meer lezen?

GrienLinks tegen verdere verschraling openbaar busvervoer

“Hoe zorgen we dat inwoners in de dorpen, scholieren, mensen die niet in staat zijn op een andere manier te reizen, gebruik kunnen blijven maken van de voorzieningen? Hoe zorgen we dat de leefbaarheid in de dorpen op peil blijft? En hoe krijgen we de reiziger weer terug?”, vroeg Statenlid Elsa van der Hoek zich af in het interpellatiedebat over het openbaar busvervoer op 25 mei 2022. Ze diende een motie in om het openbaar vervoer op het huidige niveau te houden in plaats van het aanbod met 9% te verminderen. Helaas werd het voorstel niet aangenomen.

Meer lezen?

Laaggeletterdheid – helpen zodat iedereen mee kan doen

“Laaggeletterdheid is een omvangrijk probleem, waardoor mensen niet altijd mee kunnen doen in de maatschappij en vaker het gevoel hebben aan de zijlijn te staan. We zijn blij met dit initiatiefvoorstel van D66 en PVDA, onze complimenten. We zullen dit voorstel dan ook van harte steunen”, zei GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek in het debat over laaggeletterdheid. Ze diende een aanvullende motie in voor het opstellen van een gezamenlijke toekomstvisie voor de aanpak.

Meer lezen?

Te Gast – Wacht Nederland het strafbankje bij de UNESCO?

Te Gast van Jochem Knol (GL) en Erik de Groot (PvdA)

Nederland is op eigen verzoek met het Unesco Werelderfgoed een verplichting aangegaan om te zorgen voor het Wad. Het unieke Wad heeft de werelderfgoed status gekregen. Maar deze status komt onder druk te staan. Door de vele economische bedreigingen kan het Wad terecht komen op de lijst van ‘Werelderfgoederen in gevaar’. Wat is dat toch met deze regering en de voorgaanden onder leiding van premier Rutte?

Lees meer

Opnieuw vragen over staalslakken onder de Centrale As

De Statenfractie van GrienLinks wil van het college weten wie verantwoordelijk is voor de fouten die gemaakt zijn in de aanleg van de Centrale As. De fractie stelt opnieuw vragen aan het college over de problemen rond de staalslakken. Al eerder stelde de fractie vragen hierover. Bij de aanleg van de Centrale As zijn staalslakken op een verkeerde manier toegepast en (deels) niet goed afgedekt.

Meer lezen?

Vragen over herplant van bomen

De fractie van GrienLinks stelde vragen aan het Friese college over het herplanten van bomen in bermen en overhoeken. Charda Kuipers: “We hoorden dat omgewaaide bomen langs wegen soms niet worden vervangen. Niet duidelijk was op grond van welk beleid dat (niet) gebeurde.”

Meer lezen?

Vragen over emissiearme stalvloeren – meer of minder ammoniak?

Vijf dagen na het moeizame debat in de Staten over het Stikstof Uitvoeringsprogramma stellen de Statenfracties van GrienLinks, PvdD en SP opnieuw vragen over de stikstofproblematiek aan Gedeputeerde Staten. Uit onderzoek van het RIVM en de Wageningen Universiteit (WUR) is naar voren gekomen dat de werking van emissiearme stalvloeren minder goed is dan door de fabrikanten is aangegeven. De beperking van de uitstoot van stikstof blijkt veel minder dan waarbij het opstellen van de vergunning rekening is gehouden.

Lees verder

Vragen over rattenbestrijding

De provinciale fracties van GrienLinks, Partij voor de Dieren en SP hebben aan het Friese college vragen gesteld over de rattenbestrijding in Fryslân. De drie fracties willen onder meer weten of het klopt dat ontheffingen worden verleend aan mensen die geen gedegen opleiding hebben gehad.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl