De natuur is niet onze vijand

Tijdens de Statenvergadering van 22 juni 2022 kwam de natuur op verschillende momenten aan de orde. Eerst tijdens het vragenuur bij mondelinge vragen van GL/PvdD/SP/D66/van Swol over de stikstof/natuurproblematiek, daarna bij de motie vreemd van CDA/VVD/CU over protest tegen extra Natura-2000 gebieden. Beide keren pleitte Jochem Knol voor het beschermen van de natuur: “De natuur is niet onze vijand, het lijkt wel of sommige partijen bang zijn voor de natuur.” En buiten stonden de trekkers van protesterende boeren voor de deur.

Debat
Op 10 juni 2022 stuurde de ministers van der Wal en Staghouwer een brief met de plannen voor natuurherstel en terugdringen van de stikstofuitstoot. In die brief stond ook het plan om in Fryslân twee Natura 2000-gebieden aan te wijzen (bij Oudega en Hemelum). Het CDA (Anne Schelhaas) diende daarom een motie in om als provincie uit te spreken daartegen te zijn. “Het Rijk kan niet om de provincie heen”, zo zei Anne Schelhaas. De motie werd aangenomen. Vijftien Statenleden stemden ertegen, waaronder GrienLinks.
Jochem Knol: “Wat me verbaast in de motie is, dat er iets uitspreekt als: we zijn bang voor de natuur. Natuur wordt aan alle kanten aangetast, bedreigd, dat heeft bescherming nodig. En het is jammer, dat er steeds maar wordt aangegeven, natuur, dat is iets engs. Laten we met elkaar die natuur de bescherming geven die het nodig heeft. Daarbij heeft het college al een keer aangegeven bij de minister (overigens niet met onze steun) dat er geen nieuwe Natura-2000 gebieden welkom zijn in onze provincie. Dus de motie is ook nog eens overbodig.”

Onderaan dit bericht van Omrop Fryslân zijn Anne Schelhaas en Jochem Knol hierover te horen.

Stemming
De motie werd aangenomen met 25 stemmen voor (CDA, VVD, CU, PVV, FNP, Forum, 50plus, Wymenga en Goudzwaard) en 15 stemmen tegen (GL, SP, PvdD, D66, PvdA, van Swol)