Erkenning voor nulmeting gevolgen zoutwinning Waddenzee

Woensdag 29 juni 2022 werd in de Friese Staten unaniem een oproep gedaan aan het college om bij de commissie Mijnbouwschade te pleiten voor erkenning van de nulmeting die in Harlingen gedaan wordt. Deze nulmeting moet de gevolgen van de zoutwinning in de Waddenzee op de stad Harlingen in kaart brengen.

Lees hier het antwoord van het college over de uitvoering van de motie

Jochem Knol: “We zijn blij dat deze oproep unaniem is én dat de gedeputeerde er mee aan de slag gaat. In Groningen wordt al jaren een gevecht geleverd over de bodemdalingsschade. Maar ook, dichterbij Harlingen, in Wijnaldum, krijgen bewoners al tientallen jaren hun schade door gas- en zoutwinning niet vergoed omdat er geen nulmeting is. Dus zijn bewoners van Harlingen, wijs geworden door deze ervaringen, aan de gang gegaan met een nulmeting in hun stad.”

Commissie Mijnbouwschade wil nulmeting niet erkennen
De commissie Mijnbouwschade is door de minister ingesteld om de burgers bij mijnbouwschade te ontzorgen. De provincie had liever gezien dat de omgekeerde bewijslast zou gelden voor de kleine gasvelden en de zoutwinning in Fryslân (net zoals bij de gaswinning in Groningen) maar helaas is dat in de Tweede Kamer niet gelukt. In plaats daarvan is door de minister dus de commissie mijnbouwschade ingesteld. Deze commissie functioneert vanaf 2020. Vorig jaar is ook het schadeprotocol zout toegevoegd aan de commissie. De partners in Pilot Harlingen hebben dit jaar een eerste gesprek gevoerd met deze commissie mijnbouwschade. Helaas meldde de commissie in dat gesprek dat ze pas bij een eventuele schademelding iets konden zeggen over het gebruik van de nulmeting. Inwoners zijn bang dat het niet hebben van een erkende nulmeting tot dezelfde problemen zal zorgen als te zien is bij het vergoeden van de schade door mijnbouw in Groningen en Wijnaldum.

Pilot Harlingen
De provincie is samenwerkingspartner in het samenwerkingsverband Pilot Harlingen. Samen met de gemeente Harlingen, Frisia (de zoutfabriek) en de Stichting Bescherming Historisch Harlingen is er een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het uitvoeren van een nulmeting. De eerste resultaten van de metingen van deze nulmeting zijn intussen gepresenteerd.