Mondelinge vragen over ontwikkelingen Thialf

Elsa van der Hoek stelde op 29 juni 2022 vragen in het vragenuurtje aan gedeputeerde Douwstra over een brief met de ontwikkelingen rond Thialf.

Elsa van der Hoek: “We maken ons echt zorgen over de financiële situatie van Thialf. In de brief staan diverse zaken opgenoemd die die zorgen zeker niet wegnemen. Zo is er de nog altijd uitblijvende goedkeuring van de Europese Commissie voor de coronasteun en de noodsteun die Thialf van de gemeente en de provincie ontvangt. Als die goedkeuring niet komt, schrijft u, dan heeft Thialf in oktober liquiditeitsproblemen. We hebben in eerdere debatten over Thialf meermaals aangegeven dat we zorgen hebben over de goedkeuring van de Europese Commissie over de steun aan Thialf. Ons werd toen voorgehouden dat deze goedkeuring er zeker kwam. Waar zit nu precies het probleem voor de Europese Commissie? Kunt u dat nader toelichten?”

De gedeputeerde legde nog een keer uit hoe de steun in elkaar zit en verzekerde daarna de Staten dat het echt goed zou komen. Ook op de tweede vraag over of het nu goed kwam met de zonnepanelen op het dak van Thialf, antwoordde de gedeputeerde geruststellend. Ook over de bijdrage van de KNSB, die nog steeds niet in de boeken staat van Thialf, zei de gedeputeerde: “Maar de afspraken zijn helder met de KNSB, dat kwam echt in orde.”

Tenslotte vroeg Elsa: “Is deze brief een aankondiging dat we weer een extra financiële injectie moeten gaan toekennen aan Thialf? Of blijft u als GS bij het standpunt dat de 542.000 euro jaarlijks en de eenmalige 400.000 euro het laatste is wat we bijdragen. Ook als dit betekent dat Thialf moet sluiten?”
“Als de Europese goedkeuring komt, dan is dat niet aan de hand. Daar gaan we wel van uit. Dit college zit niet zo in de wedstrijd,” was het antwoord van de gedeputeerde.

Ook andere partijen stelden vragen. PvdA’er Jaap Stalenburg vroeg zich af of er al een plan was voor de toekomst van Thialf, PVV’er Aardema vroeg zich af of de komende zomer wel zomerijs nodig was. En Hanneke Goede van de SP zei dat de strop rond Thialf steeds strakker getrokken werd.

Daarop zei de gedeputeerde dat de vraag om planvorming een terechte vraag was. En dat ze altijd bereid waren tot een gesprek.

Lees hier de column van Elsa van 30 oktober 2021: Thialf, het trotse hart of het gezonde verstand?