Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juli 2022

De laatste Statenvergadering op 13 juli voor de zomer werd onderbroken door een bommelding. Een nogal ongewone ervaring. De Statenleden en de medewerkers van de provincie zaten een paar uur op veilige plekken opgesloten in het provinciehuis. De Statenleden besloten om gewoon door te vergaderen. Het is niet bekend geworden wat er precies aan de hand was of van wie de bommelding was.

‘Democratie vergt moed’ stond er op de beker die Jochem Knol van de fractie cadeau kreeg dezelfde ochtend (voor zijn verjaardag). En dat is het ook: moed van iedereen om naar elkaar te luisteren, elkaars belangen te zien en een eerlijk besluit te nemen daarover na het afwegen van die belangen.

Wij gaan in ieder geval hiermee door. Lijkt het je ook wat om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld: Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Wil je ook Statenlid worden?

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. De afgelopen vier jaar heeft GrienLinks Fryslân als oppositiepartij hard gewerkt aan het duurzamer, groener en socialer maken van de provincie. We zoeken kandidaat-Statenleden die de komende vier jaar verder willen bouwen aan een nog duurzamer, groener en socialer Fryslân.

WIE ZOEKEN WIJ?

Meer lezen?

Alternatieven voor Deltaplan en Lelylijn?

“Het mag duidelijk zijn dat wij tegen het Deltaplan zijn in deze veel te grootschalige vorm, maar vóór woningbouw en verbeterd openbaar vervoer, passend bij onze mooie provincie”, zei GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek in het debat over het Deltaplan op 13 juli 2022. Ze diende een motie van de FNP mee in om te kijken naar mogelijke alternatieven en een motie om te zorgen dat er geen beslissingen worden genomen zonder voorafgaand debat.

Meer lezen?

Woningen moeten hersteld worden – advies funderingstafel

Op woensdag 13 juli 2022 werd ’s ochtend vóór de Statenvergadering het advies van de – op initiatief van GrienLinks – door de Staten ingestelde ‘funderingstafel’ aan de Staten aangeboden. Jochem Knol: “Een helder advies van de funderingstafel, neem de schade van de bewoners in het veenweidegebied serieus en help gedupeerden. GrienLinks vraagt het advies serieus te nemen en ook in Den Haag te pleiten voor geld”

Meer lezen?

Vragen over gaswinning bij Ternaard onder Waddenzee

GrienLinks, FNP, D66, PvdA, SP, PvdD stelden woensdag 13 juli 2022 samen vragen aan het Friese college over de gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee. De partijen willen dat de provincie, samen met de gemeenten en andere Waddenprovincies, in actie komt om de vergunning tegen te houden. Jochem Knol: “Zeker nu blijkt dat de minister in zijn ‘ontwerpbesluit’ een advies over het gevaar van bodemdaling en twijfel over het ‘hand-aan-de-kraan’ principe van het Staatstoezicht op de Mijnen (het Sodm) niet heeft overgenomen’.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl