Gaswinning in Fryslân ongewenst

Gedeputeerde Douwstra geeft in een interview in de Leeuwarder Courant op 21 juli 2022 aan dat de gaswinning bij Ternaard vrijwel zeker doorgaat. Jochem Knol: “Douwstra lijkt zich vooral in te zetten voor het binnenhalen van geld. Dit zou in strijd zijn met de uitspraken van de Provinciale Staten dat gaswinning in Fryslân ongewenst is en alles op alles moet worden gezet om de winning van gas in Ternaard en elders in Fryslân tegen te gaan.” Naar aanleiding hiervan stellen de fracties van GrienLinks, FNP, D66, PvdD, SP en PvdA opnieuw vragen aan GS.

Lees hier de antwoorden van het college

De fracties vragen zich af op welke informatie de gedeputeerde zich baseert dat de winning bij Ternaard doorgaat. De staatssecretaris heeft immers nog geen besluit genomen en het is de vraag of de vergunning om gas te winnen bij Ternaard niet strijdig is met de Wet Natuurbescherming. Door nu al in te zetten op een regeling voor compensatie lijkt de gedeputeerde zich, in tegenspraak van uitspraken van Provinciale Staten, zich neer te leggen bij de gaswinning in Fryslân. De gedeputeerde wil afspraken maken met het Rijk over een deel van de opbrengst van het gas. De fracties vragen zich onder meer af hoe de hoogte van die bedragen worden vastgesteld, hoe schade aan gebouwen, natuur en landbouw gecompenseerd gaat worden en hoe Provinciale Staten bij een eventuele regeling worden betrokken.