Vragen over drinkwatervoorziening

GrienLinks en de PvdD stellen vragen aan Gedeputeerde Staten over de drinkwatervoorziening. Elsa van der Hoek: “We willen weten hoe Fryslân gaat zorgen voor voldoende en gezond drinkwater in de toekomst. Dat begint bij het grondwater en de bescherming daarvan.”

Vragen
De fracties willen weten of er overleg is tussen het college en de drinkwaterbedrijven. Ook willen ze weten of er problemen zijn in en nabij de intrekkings- en beschermingsgebieden van grondwaterwinningen als gevolg van huishoudelijke, industriële en landbouwkundige activiteiten. Elsa van der Hoek: “Hierbij denken wij aan lozingen, kansen op calamiteiten en het gebruik van pesticiden en mest. We willen weten of het college de bescherming van de waterwinningen in en rond de grondwaterbeschermingsgebieden voldoende geborgd heeft. En of de drinkwatervoorziening voor de toekomst geborgd is.”

Drinkwaterbedrijven bezorgd
De vereniging van waterbedrijven Vewin heeft via verschillende media aangegeven zich grote zorgen te maken over de drinkwatervoorziening in Nederland. In 2030 kunnen in heel Nederland problemen ontstaan met de levering van voldoende schoon drinkwater, zo melden de bedrijven. De problemen worden onder andere veroorzaakt door droogte, voorgenomen plannen rond woningbouw en demografische groei. Daarnaast zijn niet gewenste activiteiten van huishoudens, industrie en landbouw in drinkwaterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden een probleem. De Vewin dringt aan op het veilig stellen van winningen en het besparen van drinkwater.