Meer aanplant en bescherming van bomen en bos

In september 2019 diende fractievoorzitter Charda Kuipers met succes een motie in voor een Fryske bosvisie. Voor meer aanplant en bescherming van bomen. Die ligt er nu, in de vorm van een Friese bomen- en bossenstrategie, afgeleid van de landelijke bossenstrategie. Charda was tevreden over de vele mooie plannen, vertelde ze in het debat op 21 september 2022. Wel pleitte ze onder meer voor méér bomen en bossen, het borgen van langdurig beheer en een belangrijker plek voor biodiversiteit in de ambitie. Deze laatste twee voorstellen werden aangenomen.

Charda Kuipers in het debat:

We zijn verheugd dat de door ons gevraagde strategie er nu ligt. We zijn tevreden over de gedane inzet en mooie ideeën die erin zijn opgenomen. Wel hebben we een aantal aanvullingen.

De ambitie van de landelijke bossenstrategie heeft als belangrijk element het opslaan van CO2 én het verbeteren van biodiversiteit. Het is wat ons betreft een omissie dat de Fryske strategie dit laatste punt niet direct noemt in de ambitie. Via een amendement plaatsen we het vergroten van biodiversiteit terug op de prominente plek die het verdient.

Verder is de landelijke ambitie duidelijk: 10% meer bosareaal. In de Friese ambitie is dat veranderd in het realiseren van evenveel co2 opslag als 10% bos zou hebben gedaan. Dat maakt dat er vele malen minder hectares bomen en bossen zullen worden geplaatst. Maar bomen en bos zijn niet alleen goed voor co2 opslag, maar bieden ons veel meer. Daarom mag wat ons betreft de ambitie flink omhoog in Fryslân. Fryslan is tenslotte de derde provincie van Nederland qua oppervlakte. Daarom delen we de oproep in een motie van de PvdD om de ambitie omhoog te schroeven. 10% meer bomen is een ambitie die onze provincie past, daar kan op zijn minst naar gestreefd worden.

Dat het college natte natuur wil betrekken in de opgave is wat ons betreft helemaal prima. Het is een belangrijk onderdeel van het Fryske landschap en kan een goede bijdrage leveren aan biodiversiteit en co2 opslag/reductie.

Verder geeft de bomen- en bossenstrategie op dit moment nog onvoldoende antwoord op de vervolgvraag: We planten straks extra bomen, we verbossen en we vernatten, maar hoe borgen we de instandhouding en bescherming van deze nieuwe en bestaande landschapselementen? Beheer is op dit moment vaak kortlopend geregeld. We dienen een motie in om het beheer en onderhoud van nieuwe bomen en bossen langdurig te borgen, mee ingediend door de PvdD.

Daarnaast dienen we de motie van PvdD mee in voor behoud van bestaande bomen.Het valt namelijk niet uit te leggen wanneer bijvoorbeeld gezonde volwassen bomen die bijdragen aan biodiversiteit en op volle capaciteit co2 vastleggen, moeten wijken voor allerhande plannen. Of dat aangeplante ‘sprietjes’ – zo noem ik het maar even – als gelijkwaardig alternatief worden aangedragen.

We zijn ook benieuwd hoe vaak bomen worden herplant en hoe de herplant aanslaat. Om dat uit te zoeken dienen we ook een motie van de FNP mee in.

Voorzitter, in de commissie gaf GrienLinks al aan dat in de bomen- en bossenstrategie een verdieping op dierenwelzijn mist (o.a. meer schaduw voor vee). Met de aanpak van hittestress als evident aanknopingspunt. We dienen daarom daarvoor de motie van PvdD mee in.

Bomen kunnen niet alleen dieren beschermen tegen de hitte, maar ook steden. Daarvoor dienen we een motie mee in van de PvdA.

Tot slot vinden we de actie om een boom te schenken aan ieder geboren kind sympathiek en hiertoe dienen we graag een motie van D66 mee in.

Kortom, GrienLinks wil graag meer bomen en bossen en een goed beheer van die bomen en bossen, zodat niet alleen wij, maar ook vele generaties na ons daarvan kunnen genieten.

Uitslag stemming
-GrienLinks amendement biodiversiteit opnemen in ambitie, mee ingediend door PvdD en SP: dit amendement is aangenomen, met 23 voor en 18 stemmen tegen. GrienLinks, PvdD, SP, Van Swol, PvdA, FNP, ChristenUnie, D66 en Statenlid Wiersma stemden voor. VVD, PVV, FvD, Statenlid Goudzwaard, Statenlid Wymenga, CDA stemden tegen.

-GrienLinks motie voor uitzoeken mogelijkheden voor langdurig beheer bomen en bossen, mee ingediend door PvdD: de motie is aangenomen. met 23 voor en 18 stemmen tegen. GrienLinks, PvdD, SP, Van Swol, PvdA, FNP, ChristenUnie, D66 en Statenlid Wiersma stemden voor. VVD, PVV, FvD, Statenlid Goudzwaard, Statenlid Wymenga, CDA stemden tegen.

-Motie PvdD en GrienLinks voor een hogere ambitie, namelijk 10% meer bomen en bos in Fryslân: deze motie haalde het helaas niet, met 8 stemmen voor en 33 tegen. PvdD, GrienLinks, SP, Statenlid Van Swol en Statenlid Wiersma stemden voor. Tegenstemmers waren D66, PvdA, CDA, FNP, VVD, PVV, FvD, Statenlid Goudzwaard, Statenlid Wymenga.

-Motie PvdD en GrienLinks, voor meer dierenwelzijn door aandacht voor hittestress vee: deze motie haalde het helaas niet, met 13 stemmen voor en 28 tegen. PvdD, GrienLinks, SP, Statenlid van Swol, PVV en CU stemden voor. Tegenstemmers waren PvdA, D66, FNP, CDA, VVD, FvD, Statenlid Goudzwaard, Statenlid Wymenga, Statenlid Wiersma.

-Motie PvdD, mee ingediend door GrienLinks en SP, voor een betere bescherming van bestaande bomen, met 15 voor en 26 tegen. PvdD, GrienLinks, SP, Van Swol, CU, SP, PVV, Statenlid Wiersma en D66 (1 van 2, Bea Bijlsma) stemden voor. Tegenstemmers waren PvdA, D66 (1 van 2, Danny van der Weijde), FvD, Statenlid Goudzwaard, Statenlid Wymenga, FNP, CDA.

-Motie FNP, mee ingediend door GrienLinks en SP, voor het in kaart brengen van het herplanten van bomen en hoe de herplant aanslaat:

-Motie PvdA, mee ingediend door GrienLInks, CU, SP, Goudzwaard, tegen hittestress in steden, is aangenomen met 34 stemmen voor en 7 tegen. Tegenstemmers waren alleen FvD en PVV.

-Motie D66, mee ingediend door GrienLInks, SP en Van Swol, om een boom te schenken aan ieder geboren kind in Fryslân, is ingetrokken na een toezegging van het college om de mogelijkheden te onderzoeken.