GrienLinks vraagt naar risico’s lening provincie aan Mestverwerkingsfabriek in Wâlterswâld

GrienLinks maakt zich zorgen over de risico’s van een lening van 7,5 miljoen die het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) heeft verleend aan de nieuwe eigenaar van de inmiddels failliete Mestverwerking Fryslân B.V. in Wâlterswâld. Jochem Knol stelt vragen aan het college.

De vergunning voor dit bedrijf is in juni door de Raad van State vernietigd omdat deze niet voldeed aan de regels van het provinciale geurbeleid. De provincie heeft vier dagen voor de uitspraak van de Raad van State geprobeerd het geurbeleid aan te passen. De Raad van State ging hier niet mee akkoord omdat de provincie een illegale situatie als uitgangspunt had genomen voor de vergunning. GrienLinks stelt hierover vragen aan het college.

Statenlid Jochem Knol: “Het lijkt erop dat het college bij het verlenen van de vergunning tussentijds de regels heeft aangepast. Wij vragen ons af met welk doel precies. Bovendien vragen we ons af of hiermee de belangen van de omwonenden voldoende zijn geborgd. En of hiermee de risico’s voor de lening niet zijn vergroot. Wij vragen daarom aan het college alle gegevens op over de gang van zaken rond de vergunningverlening.”

Daarnaast vraagt GrienLinks zich af of de lening van FSFE aan de nieuwe eigenaar, Taurus Milieutechniek, voldoet aan de investeringscriteria van het FSFE .