Programma en lijst vastgesteld voor Provinciale Statenverkiezingen 2023

Op 29 oktober 2022 vond de GrienLinks ledenvergadering plaats in Leeuwarden over de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Tijdens die vergadering werden de zittende Statenleden Charda Kuipers, Jochem Knol en Elsa van der Hoek met grote instemming herkozen als nummer één, twee en drie op de stemlijst voor deze verkiezingen.

De kandidatenlijst
Nieuwe gezichten in de top vijf zijn: op plek vier Rik Berends, commissielid in Ooststellingwerf, en op plek vijf Ajla Zildzovic, actief in GroenLinks Leeuwarden. Paul van Gessel, voorzitter van het partijbestuur van GrienLinks Fryslân: “Met deze top vijf hebben we een geweldige lijst voor de komende periode. Ervaren, gedreven en met duidelijke idealen over de toekomst van Fryslân.” De top vijf gaat aan de slag voor een groene en sociale provincie met het programma dat in dezelfde vergadering werd vastgesteld.

Charda Kuipers: “Ik ben trots op het ijzersterke team dat we nu zijn. We werken goed samen, geven elkaar vertrouwen en ruimte. We zijn heel blij dat de leden hun vertrouwen in ons hebben uitgesproken. Samen met de nieuwe mensen op de lijst zetten we ons graag in voor een groener, socialer maar bovenal toekomstbestendig Fryslân voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Verkiezingsprogramma 2023
In het concept verkiezingsprogramma van GrienLinks gaan de duurzame standpunten hand in hand met de sociale standpunten. Daarnaast is er in het programma veel aandacht voor het herstel van vertrouwen tussen de inwoners van Fryslân en de politiek. Luisteren, maar ook eerlijk durven zijn over wat wel en niet kan is essentieel. Te lang zijn problemen niet aangepakt en oplossingen uitgesteld.De belangrijkste thema’s in het programma zijn: klimaat, bestaanszekerheid (koopkracht, wonen en energiearmoede) en natuur (inclusief stikstof).

Klimaat
GrienLinks wil niet alleen inzetten op het opwekken van duurzame energie, maar ook vooral op het fors besparen van energie. Bijvoorbeeld door het stimuleren van een lager verbruik, maar ook door een snelle verduurzaming van woningen. Ook wil de fractie zorgen dat we voldoende schoon water opslaan voor droge perioden en meer bos aanplanten voor het opslaan van CO2. Het waterpeil moet omhoog en de grote uitstoot van CO2 in het veenweidegebied omlaag.

Bestaanszekerheid
Iedereen moet toegang hebben tot schone en betaalbare energie. GrienLinks wil een fonds voor een snellere energietransitie en het aanpakken van de energiearmoede. Ook moeten er voldoende betaalbare, goed geïsoleerde woningen komen, ook in de dorpen. Het openbaar vervoer moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Daarnaast wil de partij zich inzetten voor maatschappelijke organisaties die opkomen voor kwetsbare groepen.

Natuur/stikstof
Het is belangrijk met elkaar het stikstofprobleem op te lossen en de natuur te herstellen. GrienLinks wil toe naar grondgebonden natuurinclusieve veehouderij. Ook wil GrienLinks een gifvrije provincie. Niet alleen de landbouw, maar ook bedrijven en inwoners moeten daar een bijdrage aan leveren. Dat is goed voor de natuur, de bodem en het water. GrienLinks wil zich daarnaast inzetten voor een betere biodiversiteit en meer natuur. Daar hebben we allemaal profijt van.