Wolf of vee in de wei

Op 26 oktober 2022 werden er – alweer – twee moties vreemd over de wolf in de Statenvergadering ingediend. Een van het CDA/VVD die pleitte voor afzwakking van de beschermde status van de wolf en vervolgens het toestaan van het doden van het dier, en een van de FNP , die pleitte voor hetzelfde, maar dan wel alleen als de staat van instandhouding van de wolf als beschermde diersoort niet in gevaar komt. Over beide moties was Jochem Knol niet te spreken. GrienLinks stemde tegen. De motie van het CDA/VVD werd echter wél aangenomen.

Jochem Knol: “Met verbazing zagen we de motie vreemd van het CDA en de VVD over de wolven. De situatie op het platteland is zelfs onhoudbaar geworden staat er in het dictum. Dat klopt. Hoewel we het al jaren weten loopt het aantal soorten planten en dieren in rap tempo terug. Acties om daar wat aan te doen zijn steeds tegengehouden, maar gelukkig wordt dit na dertig veertig jaar eindelijk door onze minister van Natuur en Stikstof onderkend en volgt er actie. Maar we hebben gezien wat vluchtige besluitvorming tot gevolg heeft.

De wolf is weer terug op de Nederlandse bodem. Dat is wennen en, zoals gebruikelijk is in ons land, is er een plan voor bedacht om die herintrede van de wolf te begeleiden. In IPO-verband is er in 2019 een wolvenplan bedacht en naar goed Nederlands gebruik wordt dat geëvalueerd. In de media wordt de intrede van de wolf echter op voorhand als één van de grootste bedreigingen van Nederland beschouwd. De dodenrit van Drs P. heeft blijkbaar diepe indruk gemaakt.

Het is pijnlijk als er dieren door in het wild levende dieren worden doodgebeten. Dat is van alle dag, maar omdat het vee betreft hebben we er een schaderegeling voor opgesteld en stellen we subsidie beschikbaar om vee beter te beschermen. Preventie gaat volgens de wet voor bestrijden en volgens ons moeten we eerst eens zien hoe dat uitpakt en waar de regelingen verbeterd kunnen worden.

Met de verkiezingen in zicht moeten we hier nu voor de zoveelste keer discussiëren over de wolf. Voor- en tegenstanders proberen in IPO verband op basis van de evaluaties met onderbouwde voorstellen te komen. Dat is verstandig en daardoor houd je wat rust in het land. Vooral de motie van het CDA en de VVD speelt slechts in op sentimenten, de motie van de FNP lijkt voorbarig. Aandringen in Europa op versoepelingen kan pas als de evaluatie daar aanleiding toe geeft., omdat nu goed onderbouwde argumenten voor versoepelingen ontbreken. Faunabeleid roept emoties op, maar het is onze taak daar zorgvuldig mee om te gaan. Selectieve verontwaardiging draagt daaraan weinig bij.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *