Motie SP GL PvdD woningisolatie subsidiëren niet aangenomen

In de Statenvergadering van 26 oktober 2022 werd een motie ‘woningisolatie’ ingediend door de SP, GL en PvdD. De partijen pleitten voor het subsidiëren van het isoleren van koopwoningen waarbij de eigena(a)r(en) binnen de 130% van het minimuminkomen vallen. Helaas werd deze motie niet aangenomen.

Andere provincies doen het wel
De gedeputeerde vond de gedachte achter de motie ‘sympathiek’ maar vond dat zo’n regeling voor minima met koopwoning naar aard en omvang bij de Rijksoverheid thuishoorde. Charda Kuipers en Hanneke Goede bepleitten in hun bijdragen dat ook andere provincies (zoals Drenthe, Groningen, Utrecht en Gelderland) dergelijke regelingen hadden opgetuigd die kant en klaar konden worden overgenomen. Charda: “We vragen ons provinciebestuur om ook de handschoen op te pakken. Met deze regeling komt elke euro terecht bij de Friezen die het nodig hebben. Hiermee bereik je groepen (mensen met een minimuminkomen, maar mét een hypotheek), die nét buiten de doelgroep van de Rijksregelingen vallen. We kunnen als provincie niet blijven toekijken”. Andere partijen waren het echter met de gedeputeerde eens of wilden het ‘breder trekken’ (CU).

Zelfs geen toezegging
Charda Kuipers vroeg in de tweede vragenronde een toezegging aan de gedeputeerde om naar die regelingen in andere provincies te gaan kijken: “Het mag, het kan, dus alstublieft doe iets! Wilt u in ieder geval toezeggen dat u kijkt in die regelingen wat wel mogelijk is?” Dat wilde de gedeputeerde niet. Ze herhaalde het antwoord dat het qua aard en omvang bij de Rijksoverheid past.

Maar bij de begrotingsbehandeling kwam er wél een toezegging
Bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2022 vroeg Charda Kuipers door op dit onderwerp. Ze vroeg een toezegging aan gedeputeerde Douwstra om te kijken naar die subsidieregelingen voor woningisolatie of die vertaald konden worden naar Fryslân. Dat zegde hij toe. Wordt vervolgd…

Stemming
SP, GL, PvdD en Statenlid Wiersma (6 zetels) stemden voor, de rest stemde tegen de motie.