Friese Statenpartijen: lozingen in Waddenzee onacceptabel

In de media zijn berichten verschenen dat lozingen van afval- en koelwater plaatsvinden op de Waddenzee en dat hierbij soms overtredingen worden geconstateerd. De Friese Statenfracties van GrienLinks, PvdA, FNP, PvdD, SP, D66 en Wiersma stellen daarom vragen aan het college.

Lees hier de antwoorden van het college

Jochem Knol namens de partijen: “De Waddenzee is een Unesco Wereld Erfgoed en een zeer kwetsbaar ecosysteem. Dergeljke (foutieve) lozingen kunnen zeer grote gevolgen hebben. In de pers is te lezen dat er langs de Groningse kust tonnen afvalwater met daarin fosfaten, stikstof en andere stoffen zijn geloosd op de Waddenzee. Wij willen weten of er ook op andere plekken (bv. langs de Friese kust) ook afval- of koelwater in de Waddenzee wordt geloosd. Ook vragen we ons af of hoe dit mogelijk is, dat er zo lang niet goed naar vergunningen gekeken wordt. Wij vinden dit zeer onwenselijk en vinden dat het lozen van afval – of koelwater op de Waddenzee moet stoppen.”