Kinderen in Fryslân – onderzoek naar geluk

Op 20 november 2022 heeft de Kinderombudsman de resultaten van haar tweejarige onderzoek ‘Als je het ons vraagt’ gepubliceerd. Voor het eerst zijn daarbij de verschillen tussen provincies in kaart gebracht. Charda Kuipers stelde op 30 november in de Statenvergadering het Friese college een aantal vragen over dit onderzoek, want: “Hoewel we de resultaten met een armslag moeten bekijken, gezien het geringe aantal ondervraagde kinderen in Fryslân, schrikken wij van het zorgelijke beeld.”

Kinderen in Fryslân, Groningen en Limburg het minst gelukkig
De Kinderombudsman onderzoekt om de twee jaar hoe gelukkig kinderen zijn en waar ze zich zorgen over maken. De vragenlijst ‘Als je het ons vraagt’ werd voorgelegd aan 2350 kinderen van 8 tot 18 jaar oud uit alle provincies. In Friesland, Groningen en Limburg geven kinderen een lager cijfer omdat ze vaker problemen ervaren zoals, armoede, ruzie thuis (waarbij ze geschopt of geslagen worden), lichamelijke of psychische problemen of ouders met psychische problemen.

Charda Kuipers: “In Friesland gaven 109 kinderen antwoord. Enkele bijzondere punten van aandacht die jongeren aankaarten zijn zeker relevant voor de provinciale politiek, zoals participatie, inclusie en de klimaatproblematiek. Wij vinden het belangrijk om na te gaan of de zaken die deze kinderen aangeven, een breder gedeeld probleem zijn. En of we er iets aan kunnen doen als provincie in samenwerking met de gemeenten.”

Antwoord gedeputeerde
De gedeputeerde wilde de vragen rustig bekijken (ze kreeg ze vrij laat, zei ze) en geeft de antwoorden schriftelijk.