Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie eind november 2022

Er is verandering gaande, dat merken we allemaal. Op het gebied van klimaat, energie, natuur, water, inkomen, vervoer en woningen, om er een aantal te noemen. Dat heeft ook invloed op hoe we ons voelen en hoe we met elkaar omgaan. En dat heeft voor jongeren veel impact. Het is hún toekomst. Ook in de Staten proberen we als GrienLinksfractie met respect voor de ander te handelen, maar wel heel duidelijk te maken wat onze standpunten zijn. Juist nú doet politiek er toe. 

Doe mee! Er is zóveel te doen. Je kunt ook eenmalig aan iets meedoen. In de komende campagnetijd zijn er veel (leuke) klusjes te doen! 

Hieronder berichten over de Statenvergaderingen op 30 november 2022: Aanleg Natuurnetwerk, Invasieve Exoten bestrijden, Energiehub Fryslân, Geluk van Friese kinderen, subsidieregeling funderingsherstel veenweiden. En: onze voorzitter van het provinciale bestuur, Paul van Gessel, staat op de kandidatenlijst van de Eerste Kamer!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Vragen over geluk van Friese kinderen

Op 20 november 2022 heeft de Kinderombudsman de resultaten van haar tweejarige onderzoek ‘Als je het ons vraagt’ gepubliceerd. Voor het eerst zijn daarbij de verschillen tussen provincies in kaart gebracht. Charda Kuipers stelde op 30 november in de Statenvergadering het Friese college een aantal vragen over dit onderzoek, want: “Hoewel we de resultaten met een armslag moeten bekijken, gezien het geringe aantal ondervraagde kinderen in Fryslân, schrikken wij van het zorgelijke beeld.”

Meer lezen?

GrienLinks, FNP en PvdA willen subsidieregeling voor huiseigenaren met funderingsschade

Bij de Statenvergadering op 21 december 2022 zullen Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) een voorstel indienen voor een subsidieregeling voor mensen in het veenweidegebied met funderingsschade. Jochem Knol: “Er zijn veel inwoners in het veenweidegebied die in een huis wonen met funderingsschade. Wij vinden het belangrijk dat die huizen hersteld en verduurzaamd worden. Nu hebben onze partijen een plan waarmee we dat mogelijk willen maken.” 

Meer lezen?

Paul van Gessel op kandidatenlijst voor Eerste Kamer GroenLinks

Op vrijdag 1 december 2022 hebben de PvdA en GroenLinks in Den Haag samen hun kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer gepresenteerd. De partijen doen afzonderlijk mee aan de verkiezingen maar zullen na de verkiezingen één gezamenlijke fractie in de Senaat vormen. Vanuit Fryslân staat Paul van Gessel (voorzitter bestuur GrienLinks Fryslân) op de 14e plaats van de GroenLinkslijst voor de Eerste Kamer.

Meer lezen?

Meer mogelijkheden voor energie op eigen kracht

“Voorzitter, GrienLinks is verheugd dat zo ontzettend veel mensen in Fryslân aan de slag zijn gegaan met energie in de eigen regio. Eigen energievoorziening geeft onafhankelijkheid, geeft zeggenschap, geeft toekomst. Door samen te werken met lokale bondgenoten vergroot je de slagkracht zónder in te hoeven boeten aan invloed. Zo wordt energie betaalbaar en toegankelijk voor het individu. Zo landen de opbrengsten rechtstreeks in de gemeenschap in plaats van bij naamloze investeerders”, sprak Charda Kuipers bij de behandeling van een motie vreemd van het CDA, GrienLinks en andere partijen in de Statenvergadering op 30 november 2022.

Meer lezen?

Onteigening inzetten voor aanleg Natuurnetwerk stuit op onwil

Jochem Knol diende namens GrienLinks op 30 november 2022 in de Statenvergadering een amendement in om voor de realisatie van het NatuurNetwerk (NNN) in 2027 ‘alles uit de kast’ te halen, en dus óók het instrument onteigening in te zetten. De overgrote meerderheid van de Staten wilde dat niet, die hield het bij ‘maximaal vrijwillig inzetten’ (zonder onteigening dus). Het goede nieuws is, dat ook de minister vindt dat Fryslân moet doorpakken met de aanleg van natuur.

Meer lezen?

Ynvasive eksoaten bestride

“Planten en bisten dy’t hjir troch minsken ymportearre binne, hawwe faak gjin natuerlike fijannen en kinne dêrtroch in pleach foarmje. Spitigernôch moatte wy dan yngripe, omdat de biodiversiteit yn ‘e knipe komt,” sei Jochem Knol by de behanneling fan de notysje ‘Invasieve exoten’ op 30 novimber 2022.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl