Voorstel GrienLinks FNP PvdA voor subsidie woningen met funderingsschade aangenomen

“Ruim twee jaar geleden is op initiatief van GrienLinks in onze Staten de motie ‘Funderingstafel’ aangenomen. Daarin werd opgeroepen om met de mensen die het aangaat te gaan praten. Niet praten óver mensen maar mét mensen. GrienLinks is van mening dat de problematiek te lang vanuit de overheid en niet vanuit onze inwoners is benaderd. De mensen in de funderingstafel hebben een helder advies gegeven. Samen met de FNP en PvdA komen we vandaag met een motie voor een subsidieregeling om mensen met funderingsschade te helpen de schade te herstellen.” De motie werd tijdens de Statenvergadering op 21 december 2022 aangenomen.

Lees hier de hele bijdrage van Jochem

Subsidie tot 40% van de schade, met een maximum van 40.000 euro
Jochem Knol: “De funderingstafel gaf het advies om 50% van de schade met een maximum van 50.000 euro uit te keren. We hebben met verschillende partijen om tafel gezeten in het voortraject, maar politiek kwamen we uit op 40% en 40.000 euro, met een pot van 1 miljoen euro maximaal per jaar voor 5 jaar. Tot onze vreugde is die vandaag ook echt aangenomen. Dat is een mooie eerste stap. Het taboe is doorbroken.” Jochem werd in het debat bevraagd waarom hij niet het advies van de funderingstafel volgde. Hij antwoordde: “We hebben in de motie rekening gehouden met het advies, maar de uitkomst ervan is een compromis tussen wat haalbaar is en wenselijk. Als u het mij persoonlijk vraagt heel eerlijk, dan hadden we verder kunnen gaan. Maar de tijd zal het leren, want we weten nog niet hoe het uitpakt.” GrienLinks stemde wel voor een motie van PvdD, SP en D66 om het advies van de funderingstafel als leidraad te nemen, maar die werd niet aangenomen.

Voorstel zoals het voorlag
Het college had in reactie op het advies van de funderingstafel het voorstel funderingsaanpak aan de Staten voorgelegd. Daarin werd de vraag van de funderingstafel om een loket en steun van onderzoek naar de funderingsschade gehonoreerd. Weliswaar werd door het college maar 80 % vergoeding van de kosten van onderzoek naar de funderingsschade voorgesteld. Dit werd gerepareerd tijdens het debat door een motie van PvdA SP en GL. Deze motie vraagt om kwijtschelding van de kosten voor diegenen die het niet kunnen opbrengen. Deze motie werd aangenomen.
Het derde spoor waar de funderingstafel om ondersteuning vroeg, was hulp bij het daadwerkelijk herstellen van de schade. Het voorstel van de funderingstafel was 50 % van de schade tot een maximum van 50.000 euro. Het college deed hier alleen het voorstel een garantieregeling te gaan ontwikkelen. Dat was een teleurstelling voor de mensen van de funderingstafel én voor een aantal partijen in de Staten. Jochem Knol: “Zodoende zijn we om de tafel gegaan, met bewoners, met andere partijen, met partijen uit het Wetterskip, met juristen, met ambtenaren. En we zijn uitgekomen op het voorstel zoals we in de motie hebben verwoord.”

Geen schadevergoeding maar subsidieregeling
Jarenlang is het onderwerp funderingsschade gemeden in de politieke arena. De angst als overheid aansprakelijk te zijn voor de schade en miljoenen te moeten betalen, weerhield partijen ervan voorstellen te doen. Zie hier voor eerdere pogingen. Tot nu. De oplossing ligt, hopen de indieners van de motie, in het verstrekken van een subsidie om te helpen bij het herstellen van de schade in plaats van een schadevergoeding. Een aantal andere Statenleden (van Forum voor Democratie en afgesplitste leden van FvD) hadden hun twijfels of dat juridisch mogelijk is. Jochem Knol: “Het is dan ook een motie, een verzoek aan het college, om een goede subsidieregeling te ontwerpen.”

Code rood woningen
Ook werden verschillende moties over de zogenaamde ‘code rood woningen’ ingediend. Dit zijn woningen die binnen 0-5 jaar op instorten staan. GrienLinks steunde een motie van het CDA voor een leenfaciliteit bovenop de subsidieregeling voor deze code rood woningeigenaren. Hij vroeg aan Maaike Prins van het CDA: “Is het mogelijk om lenig te kijken naar die financieringsmogelijkheden die u noemt in de lijn van de leenfaciliteit in Schiedam?” Maaike Prins: “Ja, we hebben hier gekeken naar de regeling in Schiedam, maar als er een andere regeling is om naar te kijken, prima, doe dat vooral.” De motie van het CDA VVD FNP en PvdA werd aangenomen.

Aandacht voor emotionele gevolgen van het hebben van funderingsschade
Jochem Knol diende namens de GrienLinksfractie ook een motie in met het verzoek om bij het inrichten van het loket ook aandacht te geven aan de psychosociale kant van de funderingsproblematiek. Jochem Knol: “De overheid heeft lang onvoldoende empathie getoond bij de mensen die schade aan funderingen hebben. Dat kan, zoals we in Groningen geleerd hebben, leiden tot psychosociale klachten. De funderingsproblematiek is erg technisch en psychosociale klachten vragen meer.” De motie werd mee ingediend door de PvdA en de SP en werd in de Staten aangenomen.

Stemming
GL FNP PvdA CDA VVD motie subsidieregeling aangenomen met 34 stemmen voor en 5 tegen (PVV, Forum en Wymenga (afsplitser van Forum)
CDA VVD PvdA FNP motie code rood aangenomen met 37 stemmen voor en 3 tegen (Forum en Wymenga)
SP Wiersma motie code rood spoed niet aangenomen 36 tegen, 4 voor (SP, Wiersma, PvdD)
PvdD SP D66 motie advies funderingstafel als leidraad niet aangenomen 13 voor (PvdD, SP D66, GrienLinks, CU, Wiersma, van Swol (afsplitser Forum) en 27 tegen.
PvdA SP GL etc motie bijdrage funderingsonderzoek in bepaalde gevallen kwijtschelden aangenomen met 31 stemmen voor en 9 tegen ( VVD, PVV, Forum Wymenga, Goudzwaard (ook een afsplitser van Forum)
GL PvdA SP motie psychosociale kant in funderingsloket aangenomen met 32 stemmen voor en 8 tegen (Forum, Wymenga, FNP, Goudzwaard)
CU maximale duur garantielening aangenomen met 32 stemmen voor en 8 tegen ( CDA)
Wiersma motie proefproces niet aangenomen (alleen hijzelf voor)

Finale besluit: aangenomen met 37 stemmen voor (waaronder GrienLinks) en 3 tegen (Forum en Wymenga).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *