Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie december 2022

Dat het voor iedereen een goed, gezond, fijn, groen en links nieuw jaar mag worden. We hebben 2022 afgesloten met een goede Statenvergadering op 21 december, waarin we zaken voor elkaar kregen. Als oppositiepartij van 3 leden (op de 43 Statenleden) toch niet slecht. Wie weet, is het tij aan het keren. Op naar 2023! 

Hieronder kun je lezen over de voorstellen voor mobiliteit in Fryslân, over het voorstel voor de funderingsschade aan woningen en ons standpunt over de sluis bij Kornwerd. 

Doe mee! Er is zóveel te doen. Je kunt ook eenmalig aan iets meedoen. In de komende campagnetijd zijn er veel (leuke) klusjes te doen! Neem vooral contact met ons op als je een idee hebt of iets wilt doen. 

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

It kin wol! Campagne Provinciale Statenverkiezingen 2023

Nog een paar dagen dan is het 2023, het verkiezingsjaar voor de Provinciale Staten. Achter de schermen is het campagneteam al aan de slag om er een geweldige campagne van te maken. Doe je mee? 
Op 29 oktober zijn het programma en de kandidatenlijst vastgesteld. Er is een gevarieerde en enthousiaste top 10 samengesteld, die zich de komende maanden via verschillende social media aan jullie zullen voorstellen!

De campagne zal zich focussen op 3 verschillende thema’s, namelijk: Natuur en stikstof, Klimaat en Bestaanszekerheid.

In overleg met de verschillende afdelingen zullen we deze thema’s vertalen naar praktische punten per gemeente. We willen ons richten op wat wel kan!

Meer weten of zien wie wie is op de foto?

De lange termijn in de politiek

Column van Charda Kuipers

Overal komt langzaam de campagne op gang. De plannen voor de komende vier jaar in Fryslân krijgen steeds meer vorm nu de partijprogramma’s bekend worden. Aan het eind van de komende periode van vier jaar, dan is het 2027. Zo’n sleuteljaar waar ooit veel vergezichten ooit naartoe moesten groeien. [Schoon en gezond water bijvoorbeeld, de zogenaamde KRW of KaderRichtlijnWater] 

Maar nu er nog maar 1 periode is om die doelen te halen, klinken die andere sleuteljaren – 2030, 2050 – steeds aanlokkelijker voor veel partijen én veel mensen…

Meer lezen?

Voorstel GL FNP PvdA subsidie funderingsschade aangenomen

“Ruim twee jaar geleden is op initiatief van GrienLinks in onze Staten de motie ‘Funderingstafel’ aangenomen. Daarin werd opgeroepen om met de mensen die het aangaat te gaan praten. Niet praten óver mensen maar mét mensen. GrienLinks is van mening dat de problematiek te lang vanuit de overheid en niet vanuit onze inwoners is benaderd. De mensen in de funderingstafel hebben een helder advies gegeven. Samen met de FNP en PvdA komen we vandaag met een motie voor een subsidieregeling om mensen met funderingsschade te helpen de schade te herstellen.” De motie werd tijdens de Statenvergadering op 21 december 2022 aangenomen.

Meer lezen?

Visie op mobiliteit in Fryslân verder aanscherpen

Tijdens laatste Statenvergadering van het jaar, op 21 december 2022, werd het Regionale Mobiliteitsprogramma besproken. Daarin staat de visie op mobiliteit en infrastructuur tot en met 2040, met een doorkijk naar 2050. Statenlid Elsa van der Hoek vroeg onder andere om meer acties om lopen en elektrisch varen te stimuleren.

Meer lezen?

Marktbijdrage sluis Kornwerd door provincie voorgeschoten

“Vandaag wordt ons gevraagd in te stemmen met het voorfinancieren van 26,5 miljoen euro, het geld dat als bijdrage door de marktpartijen is toegezegd, om de verbreding van de Sluis Kornwerderzand te kunnen realiseren. Maar, voorzitter, deze vorm van geld terugkrijgen uit de markt (via een stichting en afspraken tussen provincie en bedrijven) is nog nergens ooit eerder geprobeerd. Dus vinden wij dat we dan ook alle losse eindjes afgehecht moeten hebben voor we akkoord gaan met deze voorfinanciering,” zei Elsa van der Hoek tijdens de Statenvergadering op 21 december 2022 bij de bespreking van het punt ‘Marktbijdrageregeling Sluis Kornwerderzand’. Haar amendement om het besluit te nemen onder de voorwaarde dat het Rijk heeft getekend voor het restrisico, werd niet aangenomen. De GrienLinksfractie stemde daarom tegen.

Lees meer

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl