Campagne dinsdag 21 februari:

 • Gesprek/bijeenkomst TAKOMST! over SDG’s (Sustainable Development Goals) met de jongeren van ‘Claim Your Future’ en ‘Initiative Green Fryslân’.

  Tijd: 13.00 u (inloop) en 13.30 (start)
  Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden.
  Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@sdgnetwurk.frl

 • Politieke Avond Weststellingwerf: Landbouw Afdeling West-Stellingwerf (vrije toegang)
  Op dinsdagavond 21 februari organiseert de afdeling Weststellingwerf een thema-avond over de toekomst van de landbouw. Voor de verkenning hebben we een aantal deskundigen uitgenodigd. Aan de avond zullen meewerken Dick Veerman, oprichter van Foodlog, akkerbouwer Johannes Duynhouwer en Trynke Elshof, agrariër en bestuurslid van LTO Noord.

  Tijd: 19.30 uur inloop
  Locatie: Buurthuus, Mandehof 13 te Noordwolde.
  Aanmelden: hetoosterseveld@gmail.com

 • Lijsttrekkersdebat Doarpswurk.
  Tijd: 19.00 uur
  Locatie: Dorpshuis Ien en Mien, Buorren 12 A, Goutum.