Vragen over afschieten van zwerfkatten + petitie Dier&Recht

De provinciale fracties GrienLinks en Partij voor de Dieren vinden het onbegrijpelijk dat in Fryslân nog steeds zwerfkatten mogen worden afgeschoten. Ze steunen de petitie van de stichting Dier&Recht om dit te stoppen en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Klik hier voor de antwoorden van het college

Fractievoorzitter Charda Kuipers van GrienLinks: “Fryslân is de enige provincie waar jagers nog zwerfkatten mogen doodschieten als ze in het veld lopen. Honderden per jaar. Terwijl andere provincies alternatieven inzetten, zoals vangen, chippen en steriliseren.” De fracties willen weten van het college welke acties de provincie genomen heeft om preventieve maatregelen in te voeren. Ook stellen ze vragen over het per ongeluk afschieten van huiskatten.

Fractievoorzitter Menno Brouwer van de PvdD: “Het is vrijwel onmogelijk voor jagers in het veld om onderscheid te maken tussen verwilderde katten en huiskatten. Ook huiskatten lopen daardoor het risico om doodgeschoten te worden.”

Het afschieten van katten zou nodig zijn om bijvoorbeeld weidevogels te beschermen. Maar de twee fracties zijn het daar niet mee eens: “Katten zijn roofdieren en vangen vogels, muizen en andere kleine diersoorten. Dus om weidevogels te beschermen moet je wel maatregelen nemen. Maar doodschieten in zo’n gebied is zinloos, omdat er dan weer een andere kat die plek inneemt. Daarom willen wij dat de provincie andere maatregelen neemt. Daarnaast willen wij dat er veel meer ingezet wordt op het verbeteren en beschermen van het leefgebied van weidevogels in plaats van het afschieten van andere dieren.”

Al in 2021 diende GrienLinks met PvdD en SP een motie in om het afschieten in Fryslân te stoppen. Helaas stemde de meerderheid daar toen tegen met 27 stemmen tegen (CDA, CU, FNP, Forum, PVV, VVD en Statenlid Goudzwaard) en 16 stemmen voor (GrienLinks, PvdD, SP, D66, PvdA, 50PLUS en Statenlid Van Swol).

Lees hier meer: https://www.grienlinks.nl/2021/05/31/grienlinks-stemt-tegen-faunabeleid/