Geef jongeren een stem en denk aan generaties die nog komen – participatiebeleid

Charda Kuipers over het participatiebeleid van de provincie: ‘Als volksvertegenwoordigers rust er een grote verantwoordelijkheid op onze schouders om íeders stem te horen, ook van hen die er zelf (nog) geen hebben.’ Ze pleitte ervoor ook te denken aan de generaties die nog komen bij de besluiten die in de politiek genomen worden.

Participatiebeleid
De Provinciale Staten hebben op 25 januari 2023 nieuwe richtlijnen voor het participatiebeleid vastgesteld. Het doel hiervan was om meer experimenteerruimte te bieden zodat inwoners mee kunnen participeren, om meer leernetwerken op te bouwen voor de participatie en het digitale platform ‘De Stim fan Fryslân’ door te ontwikkelen om vaker te gebruiken voor de participatie. Hiervoor bestond brede instemming in de Staten. Charda Kuipers: ‘Laten wij de collectieve wijsheid van Fryslân ten volle benutten. We kunnen inloopavonden organiseren tot we een ons wegen, maar als we niet horen wat er wordt gezegd slaan we geen bruggen, maar kloven’.

Motie geef jongeren een stem
D66, FNP, PvdA, VVD, CDA, D66 en GrienLinks dienden daarnaast een motie in om €100.000 beschikbaar te stellen voor jongerenparticipatie, zodat jongeren initiatieven kunnen ontplooien met steun van de provincie. Bovendien wilden de indieners er voor zorgen dat er in het provinciehuis een ‘Kamer voor de Toekomst’ komt, waar inwoners mee kunnen denken. De indieners van de motie vroegen nog meer aandacht voor de manier waarop jongeren betrokken worden bij beleid. Charda Kuipers: “Over het geheel genomen blijft de impact van onze besluiten op de lange termijn veel te vaak onderbelicht. Daarom wil ik graag aandacht vragen voor een initiatief van o.a. Marjan Minnesma: Geef de generaties die nog komen gaan ook een stem. Laten wij in ‘de kamer van de toekomst’ – waar de motie van de jongeren uit ons midden om vraagt- een visuele reminder plaatsen die ons allen doordringt van de verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze, en elkaars kinderen. Ik denk dat wij daar betere besluiten door zullen nemen.”

Stemming
Het stuk werd unaniem aangenomen in de Staten. Ook de motie werd aangenomen met 35 stemmen voor en 7 stemmen tegen (PVV, Forum, Goudzwaard).