Motie voor ondersteuning van initiatief boeren Haskerveenpolder

Jochem Knol diende op 25 januari 2023 namens GrienLinks, PvdA, D66 en PvdD een motie in om negen boeren in de Haskerveenpolder te ondersteunen met hun initiatief voor natuurinclusief boeren en duurzame energie (in de vorm van een zonneveld). Deze motie haalde het echter niet.

Jochem Knol: “Fryslân staat voor enorme opgaven die grote consequenties hebben voor de inrichting van het landelijk gebied en de energievoorziening. Dat gaat niet eenvoudig en veranderingen roepen weerstanden op. Als plannen van ‘onderop’ komen is dat een kans. De kennis en het enthousiasme van onze bewoners benutten om te helpen aan de Friese opgaven te voldoen, wat is er mooier?”

Lees hier de hele bijdrage van Jochem

Reactie gedeputeerde
De gedeputeerde Klaas Fokkinga reageerde: “Wij hebben altijd een positieve grondhouding, dat ten eerste. Op verzoek van het college van De Fryske Marren is er al een overleg geweest, door gedeputeerde Poepjes in 2022 over dit plan. Toen is er geprobeerd om die twee zaken bij elkaar te krijgen. Dat is niet gelukt. Ook in de verordening romte past het niet. Zodoende zien we geen aanleiding om het gesprek opnieuw te voeren. Tenzij er een nieuw aangepast plan is. Met daarbij de aantekening dat dat nieuwe plan dan via het college van DFM bij ons voorgelegd wordt. Maar nogmaals: ik weet niet wat de precieze situatie is.” Jochem reageerde: “De initiatiefnemers hebben aangegeven dat er geen strak afgekaderd plan ligt en graag in gesprek willen met alle partijen. Dit ook in verband met de provinciale opgaven op het gebied van duurzame energie en landbouw. Onze vraag in de motie is dus: Pak deze kans op”.
Fokkinga: “Daar willen we wel naar kijken, maar willen niet voorbij het college van De Fryske Marren gaan.”

Stemming
De indieners van de motie stemden voor (14 stemmen), de anderen (28 stemmen) in de Staten stemden tegen.